Nowy pancerny kardynał
  • Tomasz P. TerlikowskiAutor:Tomasz P. Terlikowski

Nowy pancerny kardynał

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kardynał Gerhard Müller robi wszystko, by zasłużyć na przydomek Pancerny Kardynał. Nie ma też wątpliwości, że obecnie to on jest głównym przeciwnikiem odrzucającego ortodoksję skrzydła kolegium kardynalskiego.

Po usunięciu kard. Raymonda Burke’a ze stanowiska prefekta Sygnatury Apostolskiej i zesłaniu go na Maltę głównym wrogiem „postępu” w Kościele stał się prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller. Hierarcha ten nie tylko głosi, że małżeństwo jest nierozerwalne, ale także przypomina, że wszyscy, którzy chcą – w imię rzekomego miłosierdzia – jego osłabienia czy wycofania, w istocie są heretykami. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary toczy wojnę zarówno z przeciwnikami katolickiego rozumienia sakramentu małżeństwa, jak i z amerykańskimi siostrami zakonnymi, które nad Ewangelię przedkładają New Age, oraz z niemieckimi biskupami, którzy od Stolicy Apostolskiej bardziej obawiają się mediów.  (...)

Czytaj także