Niemcy złamały unijne prawo i mają płacić kary. TSUE wydał wyrok

Niemcy złamały unijne prawo i mają płacić kary. TSUE wydał wyrok

Dodano: 35
Gmach Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu
Gmach Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu Źródło: Wikimedia Commons
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Niemcy naruszyły unijne prawo ochrony przyrody i ochrony środowiska. Berlinowi grożą teraz wysokie kary.

Zgodnie z decyzją sędziów podjętą w Luksemburgu, Niemcy będą musiały płacić grzywny za to, że nie ustanowiły specjalnych obszarów ochrony przyrody lub nie stworzyły planów utrzymania chronionych siedlisk.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w orzeczeniu opublikowanym w czwartek, że Republika Federalna postąpiła wbrew europejskim zasadom ochrony dzikich zwierząt i roślin oraz przywrócenia bioróżnorodności.

Komisja Europejska pozwała Niemcy już w 2021 roku, a także kilka innych państw członkowskich UE za nieprzestrzeganie unijnej dyrektywy związanej z ochroną przyrody.

Rozstrzygnięcie TSUE oznacza, że rządowi w Berlinie grożą teraz wysokie kary. W wyroku nie określono jednak dokładnie, jak wysokie one będą.

Komisja Europejska pozwała Niemcy do TSUE. Szczegóły wyroku

Argumentem Komisji Europejskiej było to, że Niemcy nie zdefiniowały wystarczającej liczby celów w zakresie ochrony przyrody, które mają przyczynić się do ochrony lub odtworzenia populacji niektórych dzikich zwierząt, owadów i roślin żyjących na określonych obszarach.

Według TSUE, Republika Federalna nie wyznaczyła na czas 88 z 4 606 obszarów jako specjalnych obszarów ochrony. Kolejnym 707 obszarom nie przypisano obowiązkowych celów ochrony przewidzianych w unijnym prawie.

Prawo ochrony przyrody ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk lokalnej flory i fauny. W ostatnich latach Bruksela zintensyfikowała egzekwowanie przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony środowiska w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Trybunał Sprawiedliwości UE już wcześniej orzekał przeciwko innym państwom członkowskim w związku z naruszeniem prawa ochrony przyrody. W latach 2019-2020 orzekł, że Portugalia i Grecja nie wypełniły swoich zobowiązań w tym obszarze.

Czytaj też:
Dobre wieści z Luksemburga. TSUE uwzględnił polską skargę

Źródło: Deutsche Welle
Czytaj także