Dobre wieści z Luksemburga. TSUE uwzględnił polską skargę

Dobre wieści z Luksemburga. TSUE uwzględnił polską skargę

Dodano: 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Źródło: PAP / JULIEN WARNAND
Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił skargę Gaz-Systemu i anulował decyzję Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z lutego 2020 r.

Jak wyjaśnia spółka, skarga złożona przez Gaz-System jako operatora Platformy GSA dotyczyła zastrzeżeń w związku z postępowaniem ACER i oceną ofert, w wyniku którego Agencja wydała decyzję o wyborze węgierskiej platformy RBP jako narzędzia do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej.

"Zgodnie z przepisami kodeksu sieci dotyczącego mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (art. 37 ust. 1 CAM NC) operatorzy systemów przesyłowych gazu ziemnego oferując aukcje powiązane dla danego punktu połączenia międzysystemowego są zobowiązani do korzystania z jednej wspólnej platformy do rezerwacji przepustowości. W przypadku braku porozumienia przewidziana jest specjalna procedura. W jej ramach w październiku 2018 roku ACER wybrała Platformę GSA na okres trzech lat jako narzędzie do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej (decyzja ACER nr 11/2018)" – czytamy w komunikacie.

Od tej decyzji odwołanie złożyła platforma PRISMA. W efekcie 22 lutego 2019 r. Komisja Odwoławcza ACER (ACER Board of Appeal - ACER BoA) uchyliła decyzję Agencji ze względów proceduralnych na etapie rozstrzygania sprawy i przekazała sprawę Dyrektorowi ACER do ponownego rozpoznania.

Komisja Odwoławcza ACER wskazała dyrektorowi Agencji dwie możliwości, w ramach których należy uzupełnić postępowanie: powtórzenie procedury od momentu ewaluacji (tj. ponowna ocena przedłożonych ofert) bądź przeprowadzenie nowego postępowania. W lutym 2019 r. ACER poinformowała o wyborze drugiej ścieżki.

Przepustowość na granicy Polski i Niemiec

"W wyniku uchylenia decyzji nr 11/2018, ACER uruchomiła nowe postępowanie w sprawie wyboru platformy do rezerwacji przepustowości i w sierpniu 2019 r. wybrała platformę RBP jako właściwą do alokacji przepustowości na granicy polsko-niemieckiej na najbliższe 3 lata (decyzja ACER 10/2019). 7 października 2019 r. Operator Platformy GSA złożył odwołanie od tej decyzji. Komisja Odwoławcza ACER w lutym 2020 r. poinformowała o utrzymaniu w mocy wcześniejszej decyzji ACER i oddaliła odwołanie operatora (decyzja ACER BoA A-006-2019)" – czytamy dalej.

Gaz-System jako operator Platformy GSA złożył skargę na decyzję Komisji Odwoławczej ACER do Sądu Pierwszej Instancji TSUE zgodnie z art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Decyzja TSUE korzystna dla Gaz-Systemu

"6 września 2023 r. TSUE uznał, że skarga Gaz-Systemu była uzasadniona i uchylił decyzję Komisji Odwoławczej ACER A-006-2019 z lutego 2020 roku. TSUE stwierdził, że Komisja Odwoławcza nie dokonała wystarczająco szczegółowej kontroli decyzji ACER 10/2019 i ograniczyła się do oceny oczywistego błędu popełnionego przez ACER. Było to niezgodne z przepisami rozporządzenia nr 2019/942 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego ACER. W rezultacie postępowanie odwoławcze przed Komisją Odwoławczą ACER powinno zostać wznowione, bazując na skardze Gaz-Systemu z października 2019 roku. Dodatkowo, TSUE zasądził pokrycie kosztów postępowania sądowego przez ACER" – napisano w komunikacie.

Platforma GSA to zgodna z wymaganiami UE platforma internetowa służąca do rezerwacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu ziemnego oraz obsługi rynku wtórnego terminali LNG. Platforma GSA zapewnia wspólne narzędzie dla operatorów systemów przesyłowych gazu do udostępniania w drodze aukcji przepustowości zarządzanych przez nich połączeń międzysystemowych umożliwiające użytkownikom systemu przesyłowego rezerwację przepustowości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Umożliwia również operatorom terminali LNG oferowanie swoim użytkownikom odsprzedaży zakontraktowanych usług na rynku wtórnym, regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im w Świnoujściu.

Czytaj też:
Polska spółka pozywa Gazprom. Chce odzyskać pieniądze podarowane przez Pawlaka

Źródło: ISBnews
Czytaj także