Ludzie, zwierzęta, środowisko. Co zakłada rewolucyjna koncepcja "Jednego zdrowia"?

Ludzie, zwierzęta, środowisko. Co zakłada rewolucyjna koncepcja "Jednego zdrowia"?

Dodano: 18
Grafika prezentująca koncepcję "Jednego zdrowia".
Grafika prezentująca koncepcję "Jednego zdrowia". Źródło: Wikimedia Commons / Thddbfk, CC BY-SA 4.0
Czy świat odejdzie od opieki zdrowotnej skoncentrowanej przede wszystkim na człowieku na rzecz koncepcji "Jednego zdrowia" ludzi, zwierząt i środowiska?

"Niegdyś prestiżowe brytyjskie czasopismo medyczne Lancet wzywa do »rewolucyjnego przesunięcia perspektywy« od opieki zdrowotnej skoncentrowanej na człowieku na rzecz »ekologicznej sprawiedliwości«, przypisującej równą wartość wszelkiemu życiu" – pisze portal breitbart.com.

Koncepcja "Jedno zdrowie" oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

"Jedno zdrowie" ludzi, zwierząt i środowiska

Lancet proponuje we wspomnianym zakresie "zintegrowane, jednoczące podejście, które ma na celu zrównoważenie i optymalizację zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów". Zauważa, że "zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin i szerszego środowiska (w tym ekosystemów) są ściśle powiązane i współzależne".

Lancet przypomina, że tradycyjne podejście do opieki zdrowotnej przyjmuje "czysto antropocentryczny pogląd - że człowiek jest centrum uwagi i troski medycznej". Tymczasem koncepcja "Jednego zdrowia" "umieszcza nas w połączonej i współzależnej relacji z nie-ludzkimi zwierzętami i środowiskiem".

"Ekologiczna sprawiedliwość"

Rewolucyjna zmiana perspektywy ma się opierać na bardziej progresywnym aksjomacie według którego "całe życie jest równe i stanowi przedmiot równej troski". Czasopismo wskazuje, że oznacza to w praktyce "zajęcie się pilnymi kwestiami zdrowotnymi na styku człowiek-zwierzę-środowisko".

Taka zmiana "wymaga całkowitej zmiany naszych relacji ze zwierzętami" – wskazuje Lancet i zaleca w związku z tym przejście "z diety opartej na zwierzętach do roślinnego, który nie tylko korzyści dla zdrowia ludzi, ale także zdrowie i dobrostan zwierząt."

Idea "Jednego zdrowia" wymaga, abyśmy przyjęli fundamentalnie inne podejście do świata przyrody – "takie, w którym jesteśmy tak samo zaniepokojeni dobrostanem zwierząt i środowiska, jak ludzi", ocenia Lancet. "One Health jest wezwaniem do ekologicznej, a nie tylko zdrowotnej, sprawiedliwości", podsumowuje.

Czytaj też:
Davos. Ziętek-Wielomska: Chcą powoli łączyć w jedną całość świat biologiczny i świat cyfrowy
Czytaj też:
"Promowanie modeli rozwoju…". Papież tłumaczy, czym jest "nawrócenie ekologiczne"

Źródło: Breitbart.com / Lancet
 18
Czytaj także