Diagnozować i leczyć nowocześnie

Diagnozować i leczyć nowocześnie

Dodano: 
Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reinier Schlatmann, prezes Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Źródło: Materiały prasowe
Z Reinierem Schlatmannem, prezesem Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, rozmawia Katarzyna Pinkosz

Katarzyna Pinkosz: Philips w ciągu ostatnich 100 lat przeszedł transformację od producenta oświetlenia do światowej klasy producenta sprzętu medycznego. Jak to się stało?

Reinier Schlatmann: Przez ostatnie 127 lat rozwój firmy Philips wiązał się z dynamicznymi zmianami. Dzisiaj Philips jest wiodącą firmą działającą w branży technologii medycznych, która koncentruje się na poprawie jakości życia ludzi – począwszy od zdrowego stylu życia i profilaktyki, a skończywszy na diagnostyce, leczeniu oraz opiece domowej. Koncentrujemy się na kompleksowych rozwiązaniach – obecnie przede wszystkim w obszarze kardiologii, onkologii, chorób układu oddechowego, intensywnej opieki medycznej, a także opieki nad kobietami w ciąży. Czyli tam, gdzie uważamy, że nasze zintegrowane podejście może stanowić wartość dodaną dla pacjentów i konsumentów.

Na ile istotny jest dla państwa polski rynek?

Polska dla firmy Philips zawsze była i będzie jednym z kluczowych kierunków rozwoju w Europie. To, jak ważny jest to dla nas rynek, pokazują chociażby ostatnie inwestycje, m.in. otwarcie Globalnego Centrum Kompetencyjnego w Łodzi, a także dziewiątego już Centrum Referencyjnego Philips, zainicjowanego we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Obydwa wydarzenia były częścią obchodów Światowego Dnia Chorego, z udziałem pary prezydenckiej, ministra zdrowia oraz wielu innych znakomitych gości ze środowiska medycznego i naukowego. To był dla nas szczególny moment, będący dowodem naszego zaangażowania w budowanie długofalowej współpracy i tworzenie silnych lokalnych partnerstw, nakierowanych na poprawę jakości życia pacjentów w Polsce.

Jakimi dziedzinami medycyny jesteście w Polsce najbardziej zainteresowani?

Obszary naszego szczególnego zaangażowania są wyznaczane przez najistotniejsze wyzwania zdrowotne w Polsce. Trzy główne przyczyny zgonów to choroby układu krążenia (50 proc.), nowotwory (24 proc.) i choroby układu oddechowego (5 proc.). Chcemy wspierać polski system ochrony zdrowia w każdym z nich. Nasz zespół pracuje z szerokim gronem specjalistów medycznych, dzielimy się najnowszymi rozwiązaniami i najlepszymi praktykami, by poprawić diagnozę i wyniki leczenia, a jednocześnie obniżyć koszty terapii.

Jaka jest rola nowoczesnej diagnostyki w leczeniu? Z jakich rozwiązań korzystają już dziś lekarze w Polsce? W jakich dziedzinach już są one wykorzystywane?

Nowoczesna diagnostyka to przede wszystkim wiele zaawansowanych możliwości interwencyjnych i chirurgicznych, które pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji oraz umożliwiają zastosowanie nowych opcji leczenia. Spójrzmy chociażby na kardiologię dziecięcą: każdego roku w Polsce rodzi się ok. 3 tys. dzieci z wadami wrodzonymi serca. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zwiększają się precyzja i skuteczność wykonywanych zabiegów, m.in. poprzez integrację danych uzyskanych za pomocą wielu metod obrazowania. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia też zastosowanie technik wizualizacji przestrzennej, co pozwala na precyzyjne przeprowadzenie zabiegu w obrębie naczyń krwionośnych. Już dziś można dokonać wizualizacji i wydrukować np. model serca pacjenta w 3D, dzięki czemu zespół medyczny może jeszcze lepiej przygotować się do operacji. W urządzeniach najnowszej generacji także dawka promieniowania zredukowana jest do niezbędnego minimum, co oczywiście wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego. Również w Polsce są szpitale wyposażone w tego typu innowacyjne systemy angiograficzne, a są to m.in. Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Oddział Kardiochirurgii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tego typu systemy to zupełnie nowa jakość pracy dla kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych.

Nowoczesna diagnostyka ma zastosowanie wyłącznie w kardiologii?

Jej zastosowanie jest o wiele większe. Odgrywa ona ogromną rolę także np. w leczeniu onkologicznym, gdzie wczesne wykrycie ognisk chorobowych jest szczególnie istotne. Dzięki znacząco udoskonalonej wizualizacji i charakterystyce tkanek możliwe jest wykrycie słabo widocznych zmian, a także szybkie oraz trafne postawienie diagnozy już po pierwszym badaniu. Jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń umożliwiających tego typu diagnozę jest tomograf spektralny, który znajduje się np. w Centrum Onkologii‑Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Nowoczesny sprzęt pozwala ograniczyć inwazyjność przeprowadzanych zabiegów?

Czasy, kiedy chorzy z wadami zastawkowymi serca byli poddawani klasycznym zabiegom kardiochirurgicznym z otwarciem klatki piersiowej i przecięciem mostka, to przeszłość. Dzisiaj, dzięki wysokospecjalistycznym zabiegom, takim jak np. cewnikowa implantacja zastawki serca TAVI, pacjenci zyskują szansę na szybki powrót do zdrowia bez obciążających i inwazyjnych metod. Jeszcze więcej zyskują zaś ci, którzy ze względu na wiek lub inne przeciwwskazania nie byli dopuszczeni do zabiegu inwazyjnego.

Innym przykładem może być też połączenie różnych metod wizualizacji, np. zabiegów z użyciem promieniowania rentgenowskiego (RTG) i ultrasonografii, w czasie rzeczywistym, co powoduje skrócenie czasu badania, zwiększenie trafności diagnozy, a co za tym idzie – obniżenie kosztów terapii. Nieinwazyjność zabiegów to korzyści przede wszystkim dla pacjenta, ponieważ odczuwa on większy komfort związany z przebiegiem i czasem leczenia, a także okresem rekonwalescencji. Szybciej wraca do sprawności, skraca się też czas i zakres rehabilitacji. Dla systemu ochrony zdrowia to również znacząca korzyść, bo zabiegi nieinwazyjne zwykle generują niższe koszty leczenia. Jaki udział Philips chce mieć w e-transformacji sektora ochrony zdrowia? Dążymy do poprawy sposobu, w który dostarczane są usługi zdrowotne, oraz tego, z jakimi doświadczeniami wiążą się one dla pacjentów. Kluczem do sukcesu w tym zakresie są rozwiązania IT. Już dziś większość naszego zespołu ds. badań i rozwoju zaangażowana jest w tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Oprócz dostarczania innowacyjnych urządzeń medycznych w obszarach diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, monitorowania pacjentów, a także zdrowia konsumentów i opieki domowej dostarczamy innowacyjne, integralne rozwiązania informatyczne i modele biznesowe, które zostały zaprojektowane w celu poprawy jakości i świadczenia opieki zdrowotnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Jak wygląda wasze podejście do współpracy z partnerami, np. szpitalami?

Coraz częściej nasza współpraca ze szpitalami oraz z innymi podmiotami działającymi w ramach systemu ochrony zdrowia opiera się na długofalowym partnerstwie. Dzięki temu możemy zapewnić zintegrowane rozwiązania poprawiające jakość opieki, produktywność kosztową oraz przede wszystkim skuteczność terapii. Wierzymy, że najlepsze efekty są wynikiem współpracy między światem akademickim, przemysłem a instytucjami rządowymi.

Uczestniczymy w realizacji tego typu inicjatyw m.in. wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Śląską i Śląskim Centrum Chorób Serca.

Inną inicjatywą, o której warto wspomnieć, ze względu na skalę i zaangażowane organizacje, jest think tank „Innowacje dla zdrowia” zainicjowany przez prof. Macieja Banacha z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Philips jest jednym z partnerów tej platformy, stworzonej w celu wzmocnienia dialogu i współpracy między sektorem publicznym oraz prywatnym, a także rozwoju i wdrażania innowacyjnych projektów w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Jakie, według pana, są największe szanse i zagrożenia stojące przed systemem ochrony zdrowia w Polsce?

Polska stoi wobec podobnych wyzwań jak inne kraje europejskie, takich jak starzenie się społeczeństwa czy zwiększanie się populacji osób z chorobami przewlekłymi. Te zjawiska demograficzno- -epidemiologiczne wymagają pilnej odpowiedzi w postaci transformacji systemu służby zdrowia. Polski system refundacyjny w dalszym ciągu oparty jest na liczbie wykonanych procedur medycznych. Widać jednak wyraźne dążenie do zmiany w kierunku modelu opartego na wynikach i jakości leczenia.

Uważam też, że w znaczący sposób polscy pacjenci skorzystają na zwiększeniu wydatków na opiekę zdrowotną do 6 proc. PKB do 2025 r. Powinno to jednak iść w parze z poprawą wydajności oraz jakości. Właśnie tam innowacyjne rozwiązania mogą odegrać najważniejszą rolę.

A jakie są pana osobiste cele jako prezesa?

Wizja i misja firmy Philips, by czynić świat zdrowszym i bardziej zrównoważonym, są ściśle związane z moimi własnymi celami i aspiracjami. To jest powód, dla którego wstaję i przychodzę codziennie do pracy. Wiem, że jeśli dobrze wykonam swoją pracę, to mogę mieć pozytywny wpływ na życie pacjentów.

Nowoczesna diagnostyka odgrywa ogromną rolę także w leczeniu onkologicznym. Dzięki znacząco udoskonalonej wizualizacji i charakterystyce tkanek możliwe jest wykrycie słabo widocznych zmian, a także szybkie oraz trafne postawienie diagnozy

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań i ciągłe ulepszanie już istniejących jest możliwe dzięki efektywnej współpracy całego zespołu Philips. Kładziemy nacisk na zatrudnianie odpowiednich ludzi, kształcenie nowych liderów. Moim osobistym celem jest też zadbanie o to, by w firmie było przyjazne środowisko wspierające rozwój wszystkich pracowników, w tym młodych talentów, umożliwiające im zdobycie doświadczenia w realizacji projektów zagranicznych, by potem mogli podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami zespołu. Chcemy też dalej wzmacniać współpracę z kluczowymi polskimi partnerami, szczególnie w ramach trójkąta innowacji łączącego świat akademicki z sektorem publicznym i firmami technologicznymi.

Artykuł został opublikowany w 36/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Katarzyna Pinkosz
Źródło: Do Rzeczy o Zdrowiu Tygodnik Lisieckiego
 0
Czytaj także