Miliony na wschód

Dodano: 
Polska Wschodnia
Polska Wschodnia Źródło: Adobe Stock
Łącząc siły, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą być bardziej konkurencyjni, stworzyć lepszą ofertę, pozyskać więcej klientów i zoptymalizować koszty. Firmy ze wschodniej Polski na wspólne działania mogą też pozyskać duże dofinansowania

Potrzebne są pomysł i przynajmniej jeden partner biznesowy do jego realizacji. Wtedy dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) otwiera się droga do dużych pieniędzy z programu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”. Przedsiębiorstwa, które wspólnie z innymi firmami chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty pod jedną marką, mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynoszące nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jeziora i ślimaki

Wśród projektów, które dofinansowano z funduszy przeznaczonych dla Polski Wschodniej, jest sieciowy produkt turystyczny „Mazury na szlaku kultury”. Realizujące go przedsiębiorstwa pozyskały ponad 19,2 mln zł dofinansowania. Firmy połączyły siły, by na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stworzyć pakiet usług turystycznych objętych wspólną ceną, wspólnym standardem i promocją, oferowanych pod wspólną marką. I tak na przykład wśród produktów oferowanych turystom znalazły się: catering na wodzie oraz organizacja i obsługa dużych wydarzeń na wodzie, sieciowa wypożyczalnia sprzętu turystycznego, organizacja wydarzeń kulturalnych, biznesowych i sportowych.

Firmy uczestniczące w innym projekcie dofinansowanym z funduszy dla Polski Wschodniej połączył… ślimak. Trzy przedsiębiorstwa postanowiły wykorzystać jego potencjał w gastronomii oraz kosmetologii, próbując ściągnąć turystów poprzez unikatową ofertę gastronomiczną opierającą się na daniach ze ślimaka, potrawach regionalnych i tradycyjnych Warmii i Powiśla, usługach SPA z wykorzystaniem śluzu ślimaka z ekologicznych hodowli, dopełniając ofertę kosmetykami wytworzonymi na bazie śluzu ślimaka.

Sebastian Głąbicki, kierownik Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przekonuje, że zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać siłę synergii. – Wspólne działanie na rynku daje dodatkowe korzyści nieosiągalne w przypadku działania w pojedynkę. W wyniku współpracy tych podmiotów oferta w postaci końcowego produktu powinna lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów, co przełoży się ostatecznie na wynik finansowy poszczególnych przedsiębiorców. Przewaga konkurencyjna będzie budowana również poprzez zmniejszenie kosztów przygotowania produktu i jego promocji, jako że koszty te zostaną zoptymalizowane w ramach grupy przedsiębiorstw – mówi Głąbicki. – Liczymy również na to, że pierwsze doświadczenia podmiotów we wspólnej realizacji projektu przełożą się na kolejne pomysły i rozwój zapoczątkowanej współpracy oraz utworzonych produktów sieciowych – dodaje.

Środki czekają

Trwający obecnie nabór wniosków o dofinansowanie jest dostępny bardziej niż kiedykolwiek. Zmniejszono minimalną wartość projektu z 7 do 5 mln zł, zwiększono limit inwestycji w miejsca noclegowe z 15 do 35 proc. całości wydatków, a także umożliwiono aplikowanie o środki pojedynczym firmom (kooperującym z innymi, jednak bez konieczności zawierania formalnego konsorcjum). – Liczymy, że wszystkie te zmiany przełożą się na pełniejsze wykorzystanie dostępnych środków, co jednocześnie doprowadzi do tego, że dofinansowanie otrzyma większa liczba przedsiębiorców MŚP z terenu Polski Wschodniej. W szerszym ujęciu gospodarczym powstaną dziesiątki nowych miejsc pracy i zwiększona zostanie konkurencyjność całego regionu, prowadząc do zmniejszenia różnic w zakresie rozwoju gospodarczego między województwami Polski Wschodniej a resztą kraju – mówi Sebastian Głąbicki. Wnioski można składać do 31 października.

Logotypy

Artykuł został opublikowany w 38/2019 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także