Stopy procentowe w Polsce. RPP ogłosiła decyzję

Stopy procentowe w Polsce. RPP ogłosiła decyzję

Dodano: 10
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne
Banknoty, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w środę stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc.

Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1 proc.).

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50 proc., stopa depozytowa – 0,0 proc., a stopa redyskonta weksli – 0,11 proc., stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali rocznej – podano w komunikacie.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku – łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Inflacja w Polsce

W komunikacie wydanym po posiedzeniu Rady napisano, że "reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie".

Jak wskazano w oświadczeniu, do wzrostu inflacji w maju przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost rocznej dynamiki cen paliw związany z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także wzrost cen żywności. CPI w maju był podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci – czynniki, które – podobnie jak wzrost cen surowców – są niezależne od krajowej polityki pieniężnej.

RPP podtrzymała, że tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego, a głównym źródłem niepewności co do kształtowania się koniunktury w kraju pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą.

Prognoza: Ceny zaczną spadać w przyszłym roku

"Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji" – czytamy dalej.

Jak podano, NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Czytaj też:
Ile wynoszą aktywa rezerwowe Polski? NBP podał najnowsze dane

Źródło: ISBnews
+
 10
Czytaj także