Polska ulgowiczów

Dodano: 
Podatki
Podatki Źródło:Fotolia / whitelook
Obowiązujący skomplikowany system podatkowy i ubezpieczeń społecznych z niezliczoną liczbą ulg narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Kiedy w 1991 r. Sejm uchwalił ordynację wyborczą, zawierającą przywileje dla mniejszości niemieckiej w Polsce, Stanisław Michalkiewicz, ówczesny członek władz UPR, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z argumentacją, że te postanowienia ordynacji są sprzeczne z artykułem 81 Konstytucji PRL, który zakazuje wszelkiej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, dyskryminacji, m.in. ze względu na przynależność narodową. Otrzymał w odpowiedzi „przesiąknięty fałszem i krętactwami list, z którego wynikała Orwellowska formuła, że »prawdziwa« równość wobec prawa jest wtedy, gdy prawo traktuje obywateli nierówno”.

Cały artykuł dostępny jest w 26/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Tomasz Cukiernik
Czytaj także