Zakaz wyłączania prądu zimą. Rząd chce przyjąć projekt

Zakaz wyłączania prądu zimą. Rząd chce przyjąć projekt

Dodano: 52
Posiedzenie rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego
Posiedzenie rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego / Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera / Domena publiczna
Rząd chce przyjąć projekt regulacji, która miałaby pozwolić na ochronę odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zapewnienie im ciągłości dostaw prądu, zwłaszcza w okresie zimowym.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji prawa energetycznego w tym zakresie planowane jest na IV kwartał – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek przygotowania przepisów dotyczących odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz ubóstwa energetycznego.

Jakie zmiany zakłada projekt?

"Wprowadzenie zmian w tym obszarze pozwoli na ochronę najsłabszej grupy odbiorców końcowych, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw" – czytamy w wykazie.

W projekcie mają znaleźć się regulacje dot. m.in:

  • zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez poszerzenie kręgu tych odbiorców;
  • zmiany kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego;
  • wzmocnienia ochrony odbiorców działaniami o charakterze niefinansowym, w tym:
  • wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw w przypadku gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych,
  • zapewnienie możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii oraz odbiorcę wrażliwego paliw gazowych z wnioskiem do sprzedawcy o zastosowanie programu,
  • objęcie ochroną przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową;
  • wprowadzenie definicji ubóstwa energetycznego o ogólnym charakterze, który pozostawia możliwość doprecyzowania i zawężania kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania.

W planowanych przepisach zmodyfikowana ma zostać wysokości limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poprzez ich zmianę i dodanie nowego limitu, dla gospodarstw domowych składających się z 6 i więcej osób. Zmiana ta ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie większą ochroną rodzin wielodzietnych, częściej znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej.

Czytaj też:
Rekompensaty za prąd. Kurtyka: Rozwiązania, które proponujemy, to 1,5 mld złotych
Czytaj też:
Wsparcie dla najuboższych odbiorców prądu. Jest wniosek o pilne procedowanie projektu

Źródło: ISBnews
 52
Czytaj także