Bank Pekao znów będzie polski. KNF daje zielone światło na miliardową transakcję

Bank Pekao znów będzie polski. KNF daje zielone światło na miliardową transakcję

Dodano: 
Oddział banku Pekao SA w Gdańsku
Oddział banku Pekao SA w Gdańsku Źródło:PAP / Adam Warżawa
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju akcji Banku Pekao od włoskiego UniCreditu. PZU ma kupić ok. 20 proc. akcji, a PFR – ok. 12,8 proc.

Na początku kwietnia br. bezwarunkową zgodę na transakcję wydał UOKiK. Decyzja KNF oznacza spełnienie kluczowego warunku zawieszającego umowy nabycia znacznego pakietu akcji Pekao przez konsorcjum PZU i PFR.

– Cieszymy się z pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która była poprzedzona konstruktywną współpracą z urzędem. Wraz z PFR będziemy dążyli do jak najszybszego zamknięcia transakcji, która uczyni z PZU finansowego giganta w Europie Środkowo-Wschodniej. Razem z zarządem Pekao będziemy pracowali nad tym, aby synergie i możliwości współpracy, które uwolni transakcja okazały się korzystne nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla klientów obu instytucji – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU.

Decyzja KNF otwiera drogę do zawarcia transakcji podpisanej 8 grudnia 2016 r. Jej realizacja uczyni z PZU największą grupę zdywersyfikowanych usług finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ok. 360 mld zł (wliczając aktywa PZU, Pekao, oraz Alior Banku). Dzięki umowie PZU stanie się największym zarządzającym aktywami w Polsce: TFI PZU, TFI Pioneer, PTE PZU i PTE Pioneer.

Zakup akcji Pekao to również kolejny krok w realizacji strategii Grupy PZU 2020. Zakłada ona budowę grupy bankowej z aktywami minimum 140 mld zł. Transakcja będzie skutkować zacieśnieniem współpracy największej grupy ubezpieczeniowej oraz drugiego co do wielkości banku w Polsce. Umożliwi tworzenie wartości dla akcjonariuszy dzięki synergii np. w ramach dystrybucji produktów ubezpieczeniowych PZU przez sieć Pekao. To także ważny krok w postępującej konsolidacji polskiego sektora bankowego.

Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit 8 grudnia 2016 r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8 proc. akcji Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na koniec drugiego kwartału 2017 r.

Źródło: Biuro prasowe PZU
Czytaj także