Rząd przyjął projekt wsparcia dla sektorów energochłonnych warty 17,4 mld zł

Rząd przyjął projekt wsparcia dla sektorów energochłonnych warty 17,4 mld zł

Dodano: 4
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdjęcie ilustracyjne
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Projekt zakłada pomoc publiczną dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 17,4 mld zł do roku 2024, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

– Nagły wzrost cen gazu i energii elektrycznej wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność firm przemysłowych. Dlatego jeszcze w tym roku planujemy dofinansować część kosztów zakupu energii i gazu, jakie ponoszą najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie resortu.

Znaczne środki na wsparcie

W latach 2022-2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł – podano także.

Projektowana regulacja zakłada, że wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności. Wsparcie może być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Rząd powoła operatora

Ustawa określa ramy dla programów wsparcia przedsiębiorców w oparciu o uchwałę Rady Ministrów. Rada Ministrów ma wskazać operatora, który będzie odpowiedzialny za realizację programu w oparciu o zawartą umowę. Planowane są także zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, dzięki którym Dysponent Funduszu Rekompensat Pośrednich kosztów Emisji za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie niniejszego programu rządowego

Ponadto możliwe byłoby przekazanie nadwyżki środków po wypłacie rekompensat z funduszu na program łagodzący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Operatorem byłby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do czasu notyfikacji programu pomocowego pomoc publiczna nie byłaby wypłacana.

Źródło: ISBnews
 4
Czytaj także