"Pieniądz i okupacja". Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

"Pieniądz i okupacja". Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład

Dodano: 
„Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945)
„Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945) Źródło: mat. prasowe
Centrum Pieniądza NBP zaprasza na wykład „Pieniądz i okupacja. Etapy i cele niemieckiej polityki walutowej w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945)”, który wygłosi Anna Brzyska.

Wykład odbędzie się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 29 września 2022 r., początek o godz. 18.00. Wstęp bezpłatny. Wykład będzie również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

Zarys wykładu:

Polityka walutowa prowadzona przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich od początku miała służyć wsparciu wysiłku zbrojnego III Rzeszy, maksymalnemu wykorzystaniu gospodarczego potencjału tych terenów i przerzuceniu na polskie społeczeństwo kosztów hitlerowskich działań wojennych.

Zasady organizacji obiegu pieniężnego w Generalnym Gubernatorstwie przechodziły różne etapy, a ich swoistym zwieńczeniem stało się ustanowienie nowej (okupacyjnej) waluty polskiej i nowej instytucji emisyjnej – Banku Emisyjnego w Polsce z siedzibą w Krakowie. Powołanie Banku Emisyjnego w Polsce, wprowadzenie do obiegu tzw. złotych krakowskich oraz inflacyjna polityka pieniężna na terenach okupowanych miały kluczowe znaczenie dla dokonywanej przez Niemców eksploatacji ekonomicznej podbitych ziem polskich. Prezentacja celów i etapów niemieckiej polityki pieniężnej w Generalnym Gubernatorstwie pozwoli lepiej zrozumieć szerszy kontekst tych zagadnień.

Czy powstanie i istnienie Banku Emisyjnego w Polsce mogło być dla społeczeństwa bardziej korzystne niż zastosowanie przez okupanta innych rozwiązań walutowych? Jakie były motywacje i rola Feliksa Młynarskiego – wybitnego polskiego bankowca, który zgodził się stanąć na czele okupacyjnej instytucji emisyjnej? W jaki sposób społeczeństwo próbowało się bronić przed rabunkową polityką finansową III Rzeszy? Jaka była faktyczna siła nabywcza „młynarek”? Z czym powinien się nam kojarzyć wojenny „góral”? Te i wiele innych pytań posłużą za kanwę opowieści o pieniądzu okupacyjnym i niemieckiej polityce walutowej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

Źródło: cpnbp.pl
 0
Czytaj także