PGNiG Upstream Norway nabył udziały w dwóch złożach w Norwegii

PGNiG Upstream Norway nabył udziały w dwóch złożach w Norwegii

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Domena Publiczna
PGNiG Upstream Norway (PUN) – spółka z Grupy PKN Orlen – nabył udziały w dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Po sfinalizowaniu nabycia udziałów w koncesji PL211 CS, Grupa Orlen będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Szelfie.

Transakcja wpisuje się w strategiczny cel koncernu, jakim jest wzrost poziomu własnego wydobycia gazu ziemnego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski, podkreślono.

"Grupa Orlen jest dziś jednym z największych graczy, jeśli chodzi o poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu ziemnego w Norwegii. Silna pozycja w połączeniu z kompetencjami umożliwia nam efektywne zarządzanie portfelem koncesji, a tym samym skuteczną realizację strategicznego celu, jakim jest dwukrotne zwiększenie produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób będziemy mogli zapewnić zdywersyfikowane, stabilne dostawy tego surowca do naszych odbiorców w oparciu o gaz pochodzący z naszego własnego wydobycia za granicą" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na mocy umowy zawartej ze Sval Energi AS PUN nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina. Koncesja położona jest na Morzu Norweskim, około 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nowe złoża zostaną podłączone do istniejącej w tym rejonie infrastruktury wydobywczej poprzez eksploatowane przez PUN złoże Ærfugl, zlokalizowane w pobliżu Skarv. Zapewni to wyższą rentowność produkcji z nowo nabytych złóż, skróci czas i obniży koszty prac związanych z ich zagospodarowaniem, a dodatkowo pozwoli ograniczyć emisje dwutlenku węgla związane z tym procesem, podkreślono.

Adriana to złoże gazowo-kondensatowe, podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz. Złoża zostały odkryte w I kw. 2021 r., a ich łączne zasoby wydobywalne – według wstępnych szacunków – mogą wynosić od 38 do 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, co jest planowane na IV kw. 2023 roku.

Jeszcze decyzja Norwegów

"Transakcja pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Sval Energi wymaga jeszcze finalnej zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Po jej zatwierdzeniu partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream Norway będą Wintershall DEA (40 proc. udziałów, operator), Petoro (35 proc. udziałów) oraz Aker BP (15 proc. udziałów)" – czytamy dalej.

Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje PUN, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka eksploatuje 17 złóż, z których wydobywa ok. 88 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Po sfinalizowaniu nabycia udziałów w koncesji PL211 CS, Grupa Orlen będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zakończono.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też:
Kłopoty TVN24. Orlen może pójść do sądu ws. głośnego programu

Źródło: ISBnews
Czytaj także