Jakość rośnie, sieć gęstnieje – mowa o polskich drogach
Artykuł sponsorowany

Jakość rośnie, sieć gęstnieje – mowa o polskich drogach

Dodano: 
Polskie drogi
Polskie drogi 
W 1989 r. po polskich drogach jeździło 327 tys. aut. Tymczasem w samym 2017 r. zostało zarejestrowanych dwa razy tyle samochodów. Gdyby nie towarzyszył temu rozwój infrastruktury drogowej, cała Polska stałaby w korkach. Kluczowe zmiany na polskich drogach dokonują się przy udziale Funduszy Europejskich.

Nie tylko wygodniej 

Lepsze drogi to nie tylko krótsza i wygodniejsza podróż. To także oszczędności w naszych kieszeniach i całej gospodarce, choćby ze względu na krótsze terminy realizacji zamówień. Możenie wydawać się to oczywiste,ale stan dróg ma też wpływ na nasze życie zawodowe.Przedsiębiorcy mają ułatwione kontakty z odległymi klientami,a pracownikom łatwiej jest pokonywać odległość do pracy,co zwiększa szansę na lepsze i ciekawsze zatrudnienie.Dzięki możliwości łatwej komunikacji z dużymi ośrodkami rozwijają się mniejsze, czasem zostawione na uboczu obszary,np. przygraniczne. Lepsza jakość dróg zmniejsza też oczywiście liczbę wypadków i dobrze wpływa na nasze zdrowie – mniej tirów w miastach,mniej stresu i spalin.

Drogi szybkiego ruchu 

W programie „Infrastruktura i Środowisko” przewidziano 13 mld. euro wkładu unijnego na projekty drogowe.Wspierane są inwestycje związane z siecią kluczowych międzynarodowych tras tranzytowych(tzw. sieć TEN-T),tj. najważniejszych autostrad i dróg ekspresowych. Dofinansowane będą nie tylko inwestycje w same trasy szybkiego ruchu, lecz także odcinki dróg umożliwiające połączenia miast z „ekspresówkami”.Ważną rolę odegra budowa wylotówek i obwodnic miast,które wyprowadzą ruch tranzytowy poza centrum,poprawią bezpieczeństwo i usprawnią komunikację lokalną. O środki na lepsze połączenia z drogami szybkiego ruchu i głównymi miastami zadbano także w programie„Polska Wschodnia”, w którym przewidziano na ten cel ponad 1 mld euro.

Przykłady projektów

2007–2013

  • Autostrada A1 Toruń – Stryków, A4 Kraków – Rzeszów
  • Droga ekspresowa S3 Szczecin – Gorzów Wlkp. i odcinki S8 Wrocław – Warszawa – Białystok
  • Obwodnica Wrocławia, północna i zachodnia obwodnica Warszawy, zachodnia obwodnica Poznania

2014–2020

  • Nowe odcinki dróg A1, S5, S6, S7, S8
  • Przebudowa wylotówek Białegostoku i Rzeszowa
  • Tramwaje w Olszynie i autobusy elektryczne w Lublinie

Komunikacja miejska 

Sprawna komunikacja to też transport miejski. Ze względu na dużą intensywność ruchu w miastach kluczowa staje się kwestia ich zrównoważonej mobilności. Oznacza to zmniejszenie ruchu samochodowego i poprawę stanu środowiska naturalnego przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności transportu publicznego.Służy temu m.in. otwieranie nowych połączeń tramwajowych,budowanie centrów przesiadkowych czy też ekologiczne autobusy. Środki na ten cel zapewniają wcześniej wspomniane programy.

Koleje

Dzięki funduszom unijnym rośnie również jakość i gęstnieje sieć połączeń kolejowych.Już wkrótce szybko i wygodnie przejedziemy np. z Warszawy do Lublina czy z Krakowa do Rzeszowa. Zmniejszy się też ruch tirów na drogach dzięki przeniesieniu części kontenerów na składy kolejowe.

Najważniejsze źródła informacji o funduszach europejskich

Artykuł został opublikowany w 37/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także