List otwarty w sprawie Nagrody im. Oskara Haleckiego

List otwarty w sprawie Nagrody im. Oskara Haleckiego

Dodano: 1
Laureaci podczas gali rozstrzygnięcia konkursu "Książka Historyczna Roku" im. Oskara Haleckiego
Laureaci podczas gali rozstrzygnięcia konkursu "Książka Historyczna Roku" im. Oskara Haleckiego / Źródło: PAP / Radek Pietruszka
"Groźba jej zniszczenia przez zewnętrzną wobec decyzji Jury i dokonującego się wyboru Czytelników interwencję części Organizatorów konkursu budzi nasz sprzeciw i apel o utrzymanie ciągłości Nagrody oraz jak najszybszą odbudowę jej prestiżu" – piszą sygnatariusze listu otwartego ws. Nagrody im. Oskara Haleckiego do Organizatorów Konkursu.

List otwarty w sprawie Nagrody im. Oskara Haleckiego w Konkursie dla najlepszej Książki Historycznej Roku – do Organizatorów Konkursu (TVP, Polskiego Radia, Narodowego Centrum Kultury, IPN)

Nagroda Książka Historyczna Roku, nosząca imię Oskara Haleckiego, przyznawana jest od 12 lat. Groźba jej zniszczenia przez zewnętrzną wobec decyzji Jury i dokonującego się wyboru Czytelników interwencję części Organizatorów konkursu budzi nasz sprzeciw i apel o utrzymanie ciągłości Nagrody oraz jak najszybszą odbudowę jej prestiżu.

Zarówno ze względu na osobę Patrona, jednego z najbardziej zasłużonych polskich historyków, jak też z powodu pozycji, jaką Nagroda uzyskała wśród innych wyróżnień w naszym środowisku naukowym, a wreszcie z myślą o wszystkich wcześniejszych jej Laureatach i tych, którzy już zostali wybrani w ostatniej edycji, lecz nie otrzymali przyznanych wyróżnień – uważamy, że trzeba zrobić wszystko, by konkurs utrzymać i kontynuować. Środkiem do tego najwłaściwszym wydaje się jak najszybsze dokończenie przerwanej edycji, odtworzenie pluralistycznego, obdarzonego zaufaniem środowiska historycznego Jury i potwierdzenie autonomicznych zasad wyboru Laureatów.

Prof. Andrzej Nowak (UJ, IH PAN)
Prof. Małgorzata Dąbrowska (UŁ)
Prof. Rafał Wnuk (KUL)
Prof. Andrzej Chwalba (UJ)
Dr Sławomir Dębski (PISM)
Prof. Andrzej Paczkowski (ISP PAN)
Prof. Krzysztof Mikulski (UMK, prezes PTH)
Prof. Tomasz Schramm (UAM)
Prof. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum)
Prof. Mariusz Wołos (UP)
Prof. Wojciech Polak (UMK, prezes Kolegium IPN)
Prof. Marek Kornat (UKSW, IH PAN)
Prof. Grzegorz Motyka (ISP PAN)
Prof. Krzysztof Kawalec (UWr.)
Prof. Wojciech Roszkowski (ISP PAN)
Prof. Jan Jacek Bruski (UJ)
Prof. Jan Rydel (UP)
Prof. Antoni Dudek (UKSW)
Źródło: DoRzeczy.pl
 1
Czytaj także