Kraj"Poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce". Gersdorf wydała oświadczenie

"Poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce". Gersdorf wydała oświadczenie

Prof. Małgorzata Gersdorf
Prof. Małgorzata Gersdorf / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Dodano 132
Wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Jednocześnie apeluję o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń - napisała w oświadczeniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.

5 grudnia Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wydała orzeczenie odnoszące się do listopadowego wyroku TSUE. Stwierdzono w nim, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

W wydanym dziś oświadczeniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego podkreśliła, iż w związku z tym wyrokiem "należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce".

"W celu zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, jak również biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego, w ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., III PO 7/18, oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Jednocześnie apeluję o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń" – czytamy.

W dalszej części oświadczenia prof. Małgorzata Gersdorf wskazuje, iż "kontynuowanie przez sędziów Izby Dyscyplinarnej czynności orzeczniczych w sprawach zawisłych przed tą Izbą może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą (por. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, skarga nr 26374/18)".

Czytaj także:
"Nowy prezes Banaś wymyślił...". Mocna odpowiedź Jakiego na raport NIK

/ Źródło: Sąd Najwyższy

Czytaj także

 132
 • Ups!!! IP
  CZY Niemcy wyszły z UE? BO mówią, że ich prawo krajowe jest ponad unijnym...
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • Andrzej IP
   SAD TO SAD A NIE jakis pisuar
   Dodaj odpowiedź 1 2
     Odpowiedzi: 0
   • Geszeftsdorf IP
    Ze strony gersdorf i kasty?
    Dodaj odpowiedź 4 2
      Odpowiedzi: 0
    • Krzysztof Kornatowicz IP
     W uzupełnieniu
     youtube
     youtube
     Dodaj odpowiedź 1 0
       Odpowiedzi: 0
     • Krzysztof Kornatowicz IP
      Ustawy wprowadzane przez "ustawodawców", czyli przez złodziei władzy (bo są od szeregu lat wybierani przy pomocy nielegalnej, ale usankcjonowanej prawem Ordynacji Wyborczej i wypromowani przez IV władzę) są niekonstytucyjne wtedy, kiedy tyczą interesów mafii w togach i ta mafia w togach nie musi posiłkować sie orzeczeniem o konstytucyjności niekonstytucyjnych ustaw przez partyjny Trybunał Konstytucyjny. Inaczej sprawy się mają przy terroryzowaniu społeczeństwa ustawami wyraźnie stojącymi w sprzeczności z Konstytucją, które niewolą ekonomicznie Polaków - o, wtedy mafia bandziorów w togach, udająca sędziów z przyjemnością sie nimi posługuje twierdząc, "że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej, to te niekonstytucyjne, bo wyraźnie łamiące Konstytucję ustaw sobiepanów kradnących w Polsce władze muszą być traktowane jako konstytucyjne i dalej, gnębić, wyzyskiwać, niewolić ekonomicznie naród, bez stosowania Konstytucji bezpośrednio ! Najwyższy czas uporządkować mafię w togach, która od szeregu długich lat wyraźnie działa na szkodę obywateli w sporach obywatel/państwo (to łatwo zbadać, zliczając udział procentowy przegranych przez obywateli takich spraw). Ogrom zbrodni sądowych, po których idą tysiące samobójstw, oraz setki tysięcy złych życ jest przeogromny ! Ta nietykalna kasta ma krew ludzka na swoich zbrodniczych łapskach i czas ją przykładnie ze zbrodni przeciwko naszemu narodowi rozliczyć ! Przyjrzeć się ich pochodzeniu, ich przodkom - skąd przybyli, kto ich zainstalował w aparacie niesprawiedliwości ?! ~Nazywam się Krzysztof Kornatowicz (szukaj po personaliach na You Tube)
      Dodaj odpowiedź 9 4
        Odpowiedzi: 1

      Czytaj także