Obrona Terytorialna staje się faktem

Obrona Terytorialna staje się faktem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Projekt zakłada m.in. powstanie nowego samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej.

Jak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej, w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski utworzenie Wojska Obrony Terytorialnej będzie jedynym szybkim, tanim i skutecznym sposobem rozbudowy naszego bezpieczeństwa militarnego. Formacje obrony terytorialnej posiadają takie państwa jak: USA, Wielka Brytania czy Szwecja.

Osoby, które dostaną się do służby w nowych siłach, uzyskają zdolności operacyjne do prowadzenia typowych działań zbrojnych lądowo-militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, a także zdolności do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych.

Nowy rodzaj służby czynnej

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że na czele Wojska Obrony Terytorialnej stanie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, który będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – Terytorialna Służba Wojskowa, która będzie pełniona rotacyjnie (minimum jeden weekend w miesiącu) i dyspozycyjnie. Żołnierze powoływani po raz pierwszy do służby, kierowani będą na 16-dniowe szkolenie podstawowe, po którym składać będą przysięgę wojskową. Będą mieli oni możliwość dalszego szkolenia, awansowania oraz otrzymywania odznaczeń. Wprowadzono również tytuł „żołnierz Obrony Terytorialnej”.

Kto może służyć w WOT?

Pierwszeństwo służby w obronie terytorialnej będą mieć członkowie organizacji proobronnych i absolwenci klas wojskowych. Po 3 latach służby żołnierze ci nabywaliby pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej.

Zaproponowano także, aby niektóre stanowiska służbowe TSW mogły zajmować osoby posiadające również kategorię zdrowia „D”. Rozwiązanie takie pozwoli rekrutować zarówno osoby z kat. „A”, jak i ochotników mających wiedzę specjalistyczną, np. informatyków, którzy mają inną kategorię zdrowia.

Czas służby żołnierza w Wojsku Obrony Terytorialnej wynosiłby od 12 miesięcy do 6 lat (dwa pełne okresy szkoleniowe), z możliwością przedłużenia o kolejny okres.

Wynagrodzenie i odpowiedzialność

Projekt ustawy zakłada wypłacanie świadczeń, które będą przysługiwały żołnierzom WOT w podobnym zakresie, jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe. Oprócz tego przyznawany będzie comiesięczny dodatek „za gotowość bojową” (podnoszenie sprawności i kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywanie zdolności do natychmiastowego stawiennictwa do służby pełnionej rotacyjnie). Możliwe będzie dofinansowanie kursów i nauki dla żołnierzy.

Podczas służby, w tym pełnionej dyspozycyjnie, żołnierze podlegaliby określonym rygorom ograniczenia praw i swobód publicznych (zakaz członkostwa w partiach politycznych i związkach zawodowych, czy ograniczone prawo członkostwa w stowarzyszeniach). Żołnierze podlegaliby także obowiązkom, np. chodzi o przechowywanie umundurowania i ekwipunku wojskowego, konieczność stawienia się do służby rotacyjnej w umundurowaniu, zawiadamianie o zmianach pobytu).

Planuje się, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

mp

mon.gov.pl

 0
Czytaj także