"Pomagamy ludziom nauki". Naukowa Fundacja Polpharmy nagrodziła naukowców
Materiał partnera

"Pomagamy ludziom nauki". Naukowa Fundacja Polpharmy nagrodziła naukowców

Dodano: 7
Jerzy Starak
Jerzy Starak
Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W tym roku do naukowców trafiły granty w wysokości 1 627 560 zł, a już trwa zbieranie zgłoszeń do następnej edycji konkursu.

W przeprowadzonych dotychczas osiemnastu edycjach konkursu, wpłynęło 677 projektów prac badawczych. Granty o łącznej kwocie blisko 23 milionów złotych otrzymało 75 zespołów, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, jak i instytuty naukowe. Realizacja 61 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.

Tematem ostatniej, XVIII edycji konkursu, na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji, na podstawie recenzji i oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej kwocie 1 627 560 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, tegoroczna uroczystość wręczenia nagród, odbyła się w formule spotkania online. Wyniki XVIII edycji konkursu przedstawił przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż.

– Szczerze wyznam, że po zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami, mieliśmy bardzo duże trudności z wyborem projektów, dlatego, że poziom zaprezentowanych prac był bardzo wysoki. A te wybrane są z najwyższej półki. W związku z tym, bardzo serdecznie gratuluję laureatom konkursu. Jestem przekonany, że wyniki te, wniosą bardzo dużo do nauki – tłumaczył prof. Roszkowski-Śliż.

Kim są laureaci konkursu?

Laureaci XVIII edycji konkursu to:

 • Prof. Piotr Dzięgiel, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław.
  Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”.
  Wartość grantu: 592 080,00 zł

Prof. Dzięgiel podkreśla, że uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju nowych metod immunoterapii raka piersi, łatwych do zastosowania relatywnie niedrogich.

 • Dr Małgorzata Opydo-Chanek, Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków.
  Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne - ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”.
  Wartość grantu: 496 200,00 zł

Dr Opydo-Chanek wierzy, że uzyskane wyniki będą podstawą do prowadzenia dalszych badań w obszarze immunoterapii i terapii celowanej, a co istotne, będą stanowić ważny krok dla rozwoju nowych, potencjalnych strategii terapeutycznych.

 • Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański.
  Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”.
  Wartość grantu: 539 280,00 zł

Statuetki

Celem projektu prof. Rodziewicz-Motowidło, jest znalezienie nowych immunomodulatorów blokujących tworzenie kompleksu PD-1/PD-L1, mających mniej skutków ubocznych, tańszych w produkcji, a co za tym idzie – powszechnie dostępnych dla pacjentów onkologicznych.

– Jestem pewien, że w dobie epidemii to naukowcy mają do odegrania ważną rolę. Właśnie teraz niezwykle istotne jest, by wspierać innowacyjne odkrycia i inwestować w nowe dziedziny nauki. To one są realną szansą na opracowanie skutecznej kuracji wielu chorób do tej pory uważanych za nieuleczalne – mówił Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA, w swoim wystąpieniu podczas uroczystości.

– Z dużą satysfakcją i uznaniem obserwuję rozwój polskiej nauki. Czuję dumę, że udało się dzięki pomocy naszej Fundacji zrealizować wiele znaczących badań dla rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Przeznaczamy na te badania coraz więcej środków, w sumie do tej pory blisko 23 mln zł. – dodał przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA.

Temat XIX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji to: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.

Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Źródło: DoRzeczy.pl
+
 7
Czytaj także