Komisja ds. pedofilii bez ks. Isakowicza-Zaleskiego. Bosak: Nie ma przypadków

Komisja ds. pedofilii bez ks. Isakowicza-Zaleskiego. Bosak: Nie ma przypadków

Dodano: 253
Sejm
Sejm / Źródło: PAP / Marcin Obara
Decyzją Sejmu na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 powołano w środę Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego. W składzie komisji nie znajdzie się przedstawiony przez Koalicję Polską i popierany przez Konfederację ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zgodnie z ustawą Sejm miał za zadanie powołać trzech członków komisji większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród dziesięciu kandydatów zarekomendowanych wcześniej Izbie przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i praw człowieka.

W środowym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał większości 3/5 głosów. Dlatego, zgodnie z ustawą, członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

Do komisji wybrano trzech członków: Barbarę Chroba z katowickiej Prokuratury Regionalenj, kandydatkę zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym; Hannę Elżanowskę, kandydatkę złogoszną przez klub PiS – to psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii KUL JP II; Andrzeja Nowarskiego – to radca prawny Andrzej Nowarski. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. na uniwersytecie Queen Mary University of London, także kandydat zgłoszony przez PiS.

Kandydaci, którzy nie uzyskali koniecznej większości to m. in. Karolina Bućko (zgłoszona przez KP Lewicy), Adam Czarnecki (zgłoszony przez Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie), kandydat KP PiS Radosław Krajewski (wycofany przed posiedzeniem Sejmu w tej sprawie) oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (kandydat KP Koalicja Polska).

I to właśnie to ostatnie nazwisko budzi największe zainteresowanie. Serię wpisów niewybraniu kapłana poświęcił poseł Krzysztof Bosak, który w wyborach prezydenckich reprezentował Konfederację.

twittertwitter

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Czytaj też:
Prezydent padł ofiarą żartu. Prośbę o rozmowę wysłano z ogólnodostępnej domeny
Czytaj też:
Polityk PSL: Przepraszam i proszę o wyrozumiałość

Źródło: Sejm / Twitter
 253
Czytaj także