Skubiszewski o Układzie Warszawskim. Opublikowano odtajnione dokumenty

Skubiszewski o Układzie Warszawskim. Opublikowano odtajnione dokumenty

Dodano: 35
Czołg T-54A Ludowego Wojska Polskiego. Zdjęcie ilustracyjne. Fot: Z. Chmurzyński
Czołg T-54A Ludowego Wojska Polskiego. Zdjęcie ilustracyjne. Fot: Z. Chmurzyński / Źródło: Wikimedia Commons
Na profilu Wojskowego Biura Historycznego na Twitterze pojawiły się zdjęcia odtajnionych dokumentów dotyczących opinii byłego ministra spraw zagranicznych na temat przyszłości Układu Warszawskiego.

Zamieszczone zdjęcia dokumentów obejmują pismo Skubiszewskiego do gen. Floriana Sawickiego, ówczesnego ministra obrony narodowej, w którym zawarto teksty skierowane do prezydenta RP dotyczące Układu Warszawskiego. Jak pisze ówczesny minister spraw zagranicznych, "powyższe teksty formułują stanowisko rządu".

"Traktujemy Układ Warszawski jako sojusz obronny zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, nie zaś jako narzędzie wpływu na ustrój, ład polityczny i gospodarczy państw-sygnatariuszy" – pisze Skubiszewski.

"Jesteśmy zgodni, co do tego, że życie wymaga głębokich zmian. Dotyczy to również Układu Warszawskiego" – napisał były minister spraw zagranicznych.

W dokumencie padło również stwierdzenie, że o ile uczestnictwo w Układzie Warszawskim nakładało na Polskę konkretne zobowiązania, to równocześnie dawało "wymierne korzyści".

twitterCzytaj też:
Numerus clausus dla studentów z Ukrainy? Polscy historycy protestują przeciw kontrowersyjnym propozycjom
Czytaj też:
Niezwykły poród w Poznaniu. Na świat przyszło pięcioro dzieci

Źródło: Twitter
 35
Czytaj także