"Bunkier" Jaruzelskiego, czyli media nadawane z wojska

"Bunkier" Jaruzelskiego, czyli media nadawane z wojska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny
Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny / Źródło: Forum/Krzysztof Pawela
13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski poinformował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego. Kamery telewizyjne nagrywały to przesłanie w jednej z jednostek Ludowego Wojska Polskiego – piszą w najnowszym numerze "Do Rzeczy" Sebastian Ligarski i Grzegorz Majchrzak.

Sztab Generalny Ludowego Wojska Polskiego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 1980 r. przygotowywały się do wprowadzenia stanu wojennego. W ramach tych przygotowań uwzględniano Polskie Radio i Telewizję Polską. Rozwiązania zastosowane po 13 grudnia 1981 r. zostały wypracowane nawet kilkanaście miesięcy wcześniej. Podczas posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 8 listopada 1980 r. Stefan Olszowski zaproponował (w związku z przygotowaniami do ewentualnych działań siłowych na wypadek, gdyby Sąd Najwyższy nie zarejestrował NSZZ „Solidarność”) m.in. przygotowanie ekip i programu zastępczego w radiu i telewizji, a także – na wypadek strajków w Gdańsku i Warszawie – emisji programów PR i TVP z radiostacji w Gąbinie.

Na posiedzeniu Sztabu MSW Operacji „Lato ’80” propozycje te poszły dalej. Przewidywano utrzymanie tylko jednego programu telewizyjnego i radiowego, całkowite wyłączenie rozgłośni terenowych oraz obsadzenie ich wojskiem, a studia – funkcjonariuszami milicji.

Z kolei w czasie tzw. kryzysu bydgoskiego (27 marca 1981 r.) w MSW opracowano „Założenia działania Polskiego Radia i Telewizji na wypadek strajku generalnego”. Przewidywano w nich m.in. uruchomienie rezerwowej rozgłośni w obiekcie wojskowym (wytypowano budynek należący do 16. pułku łączności wojsk obrony powietrznej kraju przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie), skierowanie grupy funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych do pracy w Komitecie ds. Radia i Telewizji, „ochronę” obiektów przez MON i MSW oraz przygotowanie i przeszkolenie pracowników resortu do samodzielnej pracy w Telewizyjnym Centrum Nadawczym.

Zabezpieczenie

19 sierpnia 1981 r. Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Radia i Telewizji oraz KKK Pracowników Stacji Radiowych i Telewizyjnych NSZZ „Solidarność” poparły planowane „dni bez prasy” (19–20 sierpnia), które były elementem nacisku na władze w celu uzyskania przez Solidarność dostępu do środków masowego przekazu. Eskalacja protestu miała nastąpić w czasie planowanego strajku poligrafów. Reakcja władz była natychmiastowa.

Cały artykuł dostępny jest w 50/2016 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0
Czytaj także