Prymas Hlond wobec komunizmu
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Prymas Hlond wobec komunizmu

Dodano: 1
Książka "My Reakcja"
Książka "My Reakcja" / Źródło: YouTube
Zamiast drukowanego w tym miejscu felietonu Piotra Semki – w związku z jego chorobą i niemożnością napisania tekstu – drukujemy kolejny fragment jego książki pt. „My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944–1956”:

Jaki był stosunek prymasa Hlonda do nowej władzy? Dziś z perspektywy czasu można zaryzykować tezę, że przywódca polskiego Kościoła wahał się między zdecydowanym odrzuceniem widocznych już tendencji komunizmu i ateizmu a pewną ostrożnością. W praktyce oznaczało to parę bardzo ostrych przemówień, a jednocześnie unikanie bezpośredniej konfrontacji z władzami.

Artykuł został opublikowany w 33/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
 1
Czytaj także