​Izba Karna uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego. Orzekał sędzia wybrany przez nową KRS

​Izba Karna uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego. Orzekał sędzia wybrany przez nową KRS

Dodano: 19
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie SN z 16 czerwca. Powód? W składzie orzekającym był sędzia wybrany przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Izba Karna decyzję o uchyleniu orzeczenia z 16 czerwca podjęła w czwartek. O szczegółach informuje serwis Interia.pl.

Chodzi o sprawę Karola J., który zwrócił się do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania. SN w czerwcu odmówił przyjęcia tego wniosku, na co skazany złożył zażalenie. Właśnie tym zażaleniem zajęła się Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie: Tomasz Artymiuk, Jarosław Matras i Barbara Skoczkowska. Sędziowie zdecydowali, że "zażalenie wniesione przez skazanego musiało skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy w zakresie złożonego wniosku o wznowienie postępowania do ponownego procedowania, a to z uwagi na wydanie tego orzeczenia przez sąd nienależycie obsadzony".

Sędziowie Izby Karnej przypomnieli fragment uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.: "Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw".

Sędzia powołany przez nową KRS

Jak wskazuje Interia, w składzie orzekającym w sprawie Karola J. był Igor Zgoliński. Został on powołany na stanowisko decyzją Krajowej Rady Sądownictwa po przeprowadzonej przez obecną władze reformie sądownictwa.

Na ten fakt zwrócili uwagę sędziowie wydający czwartkowe postanowienie. "Skoro pan Igor Zgoliński na skutek rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa, której kształt został określony ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, a następnie rozpoznał sprawę wniosku o wznowienie w trybie art. 545 § 3 k.p.k. i wydał postanowienie o odmowie przyjęcia wniosku, to stosownie do uchwały połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. postanowienie to jest obarczone wadą w postaci nienależytej obsady sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.".

Czytaj też:
Niemiecki sędzia: Polski TK popełnia nadużycie
Czytaj też:
Poruszające wyznanie Ewy Krawczyk. "Moje życie to jest cmentarz, kościół i dom"

Źródło: Interia.pl
 19
Czytaj także