Mur na granicy coraz bliżej. SG podpisała trzy umowy dotyczące budowy

Mur na granicy coraz bliżej. SG podpisała trzy umowy dotyczące budowy

Dodano: 10
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik Źródło: PAP / Mateusz Marek
O podpisaniu umów poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przypomniał, że z końcem października zeszłego roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. – Na podstawie tej ustawy komendant Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem – mówił podczas konferencji prasowej.

– Przystąpiliśmy do prac. Planowaliśmy zakończenie pierwszych prac, które kończą się podpisaniem umów pod koniec zeszłego roku. Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to – wskazał Wąsik.

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce Sp. z o.o. i Węglokoks S.A – partnerzy konsorcjum. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom: Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. Budrex Sp. z o.o.

Gigantyczna budowa

Do budowy odcinka ponad 186-kilometrowego wykorzystane zostanie blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240. – Zastosujemy również 100 sztuk przęseł z bramkami serwisowymi, jak również zostaną wybudowane 22 bramki - przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom – powiedziała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Łącznie do budowy bariery zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

Dodała: – Pomimo tego, że ustawa o zabezpieczeniu granicy państwowej zwolniła nas z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, to staraliśmy się, aby wybór wykonawców na budowę był jak najbardziej transparentny, dlatego do negocjacji, jak i do złożenia ofert, zaprosiliśmy osiem firm i oferty, które zostały wyłonione, są ofertami najtańszymi spośród wszystkich złożonych.

Czytaj też:
"Logika dziejów jest nieubłagana". Niepokojące słowa eksperta nt. wojny

Źródło: Twitter / TVP Info
 10
Czytaj także