"Profesjonalizm i zaangażowanie". Organizacje rodziców i nauczycieli w obronie Barbary Nowak

"Profesjonalizm i zaangażowanie". Organizacje rodziców i nauczycieli w obronie Barbary Nowak

Dodano: 7
Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak
Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
Kolejny głos poparcia dla małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak.

Publikujemy list skierowany do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka przez organizacje rodziców oraz nauczycieli:

"Szanowny Panie Ministrze, jako organizacje zrzeszające rodziców i nauczycieli pragniemy wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak w odniesieniu do jej ostatnich publicznych wypowiedzi.

Wszystkie decyzje i wystąpienia Pani Kurator powodowane były od zawsze najwyższą troską o powierzonych jej pieczy pedagogów i uczniów. Nie wahała się nigdy stawać w ich obronie oraz podejmować działań spajających szkolną społeczność. W tym duchu należy odbiera

ostatnie wypowiedzi Pani Kurator - i te dotyczące procedowanej nowelizacji ustawy oświatowej, i te związane z działaniami chroniącymi zdrowie fizyczne i psychiczne nauczycieli oraz uczniów.

Jeszcze całkiem niedawno w Sejmie oświadczył Pan Minister, iż: „Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak jest jednym z najlepszych kuratorów w Polsce. Wykonuje funkcje wzorowo, znakomicie, przykładając się niebywale do swojej pracy. Jest jednym z najlepszych kuratorów w Polsce w ogóle, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle w historii” – podpisujemy się pod tą opinią, podzielając Pańskie uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania Pani Kurator.

W ostatnich dniach kurator Barbara Nowak po raz kolejny pokazała swoją postawą, że jako urzędnik państwowy niezwykle poważnie traktuje godność i wolność osoby ludzkiej, w tym wypadku – nauczycieli, pozostawiając im przestrzeń do podejmowania samodzielnych decyzji w kwestiach wykraczających poza zakres ich obowiązków pracowniczych, a wynikających z ich osobistej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i światopoglądowej. Taka postawa wpisuje się w ducha art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski i innych aktów prawnych, w tym Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2361 (2021) z dnia 27 stycznia 2021 r., która wprost zabrania państwom wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi, wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników i mówi o konieczności zagwarantowania równego traktowania osób niezaszczepionych.

Środowisko nauczycieli i rodziców wyraża wdzięczność Panu Ministrowi, urzędnikom Ministerstwa i współpracownikom, w tym kurator Barbarze Nowak, za troskę o polską szkołę i stanie na straży wolności obywatelskich pracowników oświaty, zagwarantowanych w podstawowych aktach prawnych Rzeczypospolitej Polski".

Pod listem poparcia dla małopolskiej kurator oświaty podpisały się: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Polskie Forum Rodziców, Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Poznań, Fundacja „Głos dla Życia”, Centrum Życia i Rodziny, Instytut Rozwoju Społecznego oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddz. w Poznaniu.

Czytaj też:
Przeciw nagonce na Barbarę Nowak

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także