Prezydent podpisał ustawę. Będzie embargo na rosyjski węgiel

Prezydent podpisał ustawę. Będzie embargo na rosyjski węgiel

Dodano: 
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: KPRP/Jakub Szymczuk
Embargo na import węgla z Rosji i mrożenie majątków zatwierdzone przez prezydenta. Ustawa wejdzie w życie w piątek.

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednym z założeń dokumentu jest embargo na import węgla z Rosji. Przepisy przewidują także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób, które popierają rosyjską agresję na Ukrainę.

Założenia przyjętej ustawy

Podpisanie dokumentu na poziomie krajowym pozwala skutecznie realizować przepisy wydane przez Unię Europejską w związku z wojną na Ukrainie. W komunikacie Kancelarii Prezydenta przekazano, że ustawa daje możliwość stworzenia tzw. listy sankcyjnej, czyli listy osób i podmiotów, wobec których "znajdą zastosowanie środki w postaci zamrożenia ich funduszy i zasobów gospodarczych".

Przepisy zakładają, że organem, który będzie decydować w sprawie wpisu na listę sankcyjną lub wykreślenia z niej będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z ustawą, do Polski nie wolno przywozić węgla i koksu ani z Rosji, ani z Białorusi. Podobna zasada obowiązuje w przypadku tranzytu przez Polskę.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, osobom odpowiedzialnym za zamrożenie majątków za niedopełnienie swoich obowiązków grozi kara grzywny nawet do 20 mln zł. Karę nakłada szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Podobnie w przypadku zakazu sprowadzania lub tranzytu przez Polskę węgla i koksu z Białorusi i Rosji. Za egzekwowanie przepisów odpowiedzialny jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. W razie stwierdzenia rosyjskiego lub białoruskiego pochodzenia towarów, urzędnik zajmuje towar i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Karze grzywny, w wysokości do 20 mln zł, podlegają w takiej sytuacji osoby lub podmioty naruszające ustawowy zakaz.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, że ustawie znalazł się również zapis o zakazie "stosowania, używania i propagowania symboli lub nazw, które wspierają rosyjską agresję" na Ukrainę. Naruszenie przepisów podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Czytaj też:
Lisicki: Część rządu i opozycji jest w amoku. Utrudniajmy życie Rosjanom, ale nie za wszelką cenę
Czytaj też:
Doradca prezydenta: Absolutnie musimy wrócić do wykorzystania własnych surowców

Źródło: Kancelaria Prezydenta
Czytaj także