Wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego kłamcą lustracyjnym
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego kłamcą lustracyjnym

Dodano:   /  Zmieniono: 
 
Adam Pastucha wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego został uznany kłamcą lustracyjnym. Pełni on najwyższą funkcję jaką może sprawować świecki we władzach kościoła luterańskiego w Polsce.

Na czele konsystorza stoi biskup Jerzy Samiec zwierzchnik luteran w Polsce. Dziś Sad Okręgowy w Katowicach uznał dziś, że Pastucha złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Sąd zakazał mu na trzy lata sprawowania funkcji publicznych oraz na taki sam okres odebrał mu bierne prawo kandydowania w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Sąd uznał, że wiceprezes zataił fakt tajnej współpracy ze Zwiadem Wojsk Ochrony Pogranicza jako TW „Piotr”. Zwiad WOP pełnił takie same funkcje jak Służba Bezpieczeństwa. Pastuchę pozyskano jako współpracownika do inwigilacji m.in. działaczy Solidarności w Fabryce Automatów Chłodniczych w Cieszynie. Pastucha był lustrowany jako były radny gminny Dębowiec na Śląsku Cieszyńskim. Wyrok jest nieprawomocny.

Co ciekawe od 2007 roku Pastucha zasiada w Kolegium Komisji Historycznej zajmującej lustracją u luteran. Jednak jak do tej pory w ramach lustracji luteranie uznali, że tajnym współpracownikiem był tylko były zwierzchnik biskup Janusz Jagucki. Synod skrócił mu kadencję. Choć w aktach IPN zachowały się dokumenty dotyczące kilkudziesięciu osób, zarówno duchownych i świeckich zarejestrowanych jako tajni współpracownicy służb komunistycznych luteranie żadnego z nich nie uznali za tajnego współpracownika. Z kwerendy w zasobach IPN wynika, że w charakterze TW zarejestrowano około 20 procent duchowieństwa luterańskiego w tym również biskupów.

Czytaj także