Wrocławski sędzia drwi z prawa
  • Wojciech WybranowskiAutor:Wojciech Wybranowski

Wrocławski sędzia drwi z prawa

Dodano:   /  Zmieniono: 

Według wrocławskiego sądu nie można dziś oceniać drogi życiowej prof. Zygmunta Baumana. Takie uzasadnienie wyroku to pogarda dla demokracji i zasad państwa prawa. 

Wyrok skazujący na kary więzienia i wysokie grzywny młodych ludzi, którzy w ubiegłym roku wcześniej ostro protestowali przeciwko zaproszeniu na Uniwersytet Wrocławski prof. Zygmunta Baumana jest niedopuszczalny. Zwłaszcza w państwie prawa za jakie chce uchodzić Polska Jednak dużo bardziej skandaliczne jest - na razie ustne - uzasadnienie wyroku, jakie wydał wrocławski sędzia Paweł Chodkowski. 

Szczególne niebezpieczeństwo tkwi w podważeniu przez niego podstawowego prawa obywateli do publicznego, również spontanicznego artykułowania swojego protestu. Sędzia Chodkowski ogłosił bowiem, że skazuje oskarżonych nie za treść, ale sposób i formę udziału w debacie publicznej. Czyli jednym słowem, zdelegalizował - podstawowe prawo obywatela, zapisane również w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - do publicznego, emocjonalnego, zorganizowanego lub spontanicznego wyrażania swoich poglądów. 

Okrzyki sprzeciwu wobec wykładu prof. Baumana wrocławski sędzia nazwał„ pogardą wobec tych, którzy myślą inaczej i przyszli wysłuchać wykładu”.

Z pewną pogardą do czynienia rzeczywiście mamy. I to pogardą dla zasad państwa prawa. Ale nie w wykonaniu tych młodych skazanych, ale ze strony wrocławskiego sędziego. 

Słowa wrocławskiego sędziego to haniebna próba zamknięcia ust tym wszystkim, którzy domagają się rozliczenia zbrodni PRL i ukarania choćby symbolicznego komunistycznych zbrodniarzy.  Sędzia Chodkowski chce w ten sposób oddzielenia grubą kreską przeszłości masy rozmaitych „Baumanów”, którzy dziś nie niepokojeni funkcjonują w życiu publicznym, a także w wymiarze sprawiedliwości. Przedstawiciel wrocławskiej Temidy mówi o pogardzie młodych ludzi dla państwa, dla Rzeczypospolitej, ale takim uzasadnieniem sam wykazuje pogardę dla Polski i jego obywateli.  Nie sposób nie przyznać racji red. Jerzemu Jachowiczowi piszącemu, że tacy sędziowie są ozdobą każdego reżimu. 

Mam nadzieję, że sędziemu Chodkowskiemu młodych Polaków nie uda się zastraszyć i uciszyć. I, że dalej będą oni na przekór politycznemu salonowi przypominać głośno, że ich pupil, prof. Bauman był zdrajcą, oficerem wyjątkowo zbrodniczej formacji KBW, zasłużonym w zwalczaniu żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego.

 

 

 0
Czytaj także