Listy do redakcji

Listy do redakcji

Dodano: 
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne
Listy do redakcji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Joanna Kosinska
Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].
"Demontaż szkolnej katechezy”,
Tomasz Rowiński, „DRz” 38/2022

Szanowny Panie Redaktorze,

na marginesie artykułu „Demontaż szkolnej katechezy” („DRz” Nr 38/494) chciałbym wyrazić pogląd, że każdemu żyjącemu w chrześcijańskiej cywilizacji niezbędny jest pewien zasób wiedzy o naszej religii, otwierający horyzonty sztuki plastycznej, muzyki i wielkiej literatury. Córka moich niewierzących przyjaciół, która nie uczyła się religii, kiedy zaczęła studiować historię sztuki,

Całość dostępna jest w 43/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także