Geotermia szansą dla ciepłownictwa

Geotermia szansą dla ciepłownictwa

Dodano: 
Na Islandii geotermię wykorzystuje się na bardzo szeroką skalę, m.in. do ogrzewania budynków
Na Islandii geotermię wykorzystuje się na bardzo szeroką skalę, m.in. do ogrzewania budynków Źródło:FOT. ADOBE STOCK
Z dr hab. inż. Beatą Kępińską, Geotermia szansą prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, profesor Polskiej Akademii Nauk rozmawia Tomasz Cukiernik.

Tomasz Cukiernik: Niedawno została otwarta w Polsce ambasada Islandii. Przy tej okazji mówiono, że Polska mogłaby skorzystać z islandzkich doświadczeń w zakresie geotermii.

Dr hab. inż. Beata Kępińska: Polska rozpoczęła współpracę z Islandią w obszarze geotermii już 30 lat temu – były to szkolenia specjalistów w zakresie badań i wykorzystania energii geotermalnej w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu ONZ (UNU Geothermal Training Programme) w Rejkiawiku. Pierwsi stypendyści z Polski byli na Islandii na tych półrocznych studiach w 1991 r., a do 2003 r. było to łącznie 14 osób. Studia te były w większości finansowane przez rząd Islandii przy udziale środków ONZ. W tym kraju w latach 2006–2011 w RES School w Akureyri ostatni rok studiów magisterskich z zakresu OZE (w tym geotermii) odbyła też grupa polskich studentów z kilku uczelni. Wielu absolwentów wymienionych szkoleń jest aktywnych zawodowo w Polsce w dziedzinie geotermii czy też innych źródeł odnawialnych i należy do wiodących specjalistów w tych branżach.

Na Islandii geotermię wykorzystuje się na bardzo szeroką skalę, m.in. do ogrzewania budynków. Stosuje się do tego celu nie tylko pary geotermalne, lecz także wody, które mają temperatury poniżej 100 st. C, nierzadko w zakresie 70–80 st. C (podobnie jak stwierdzane u nas). Jest to jeden z czynników, że z doświadczeń Islandii w ciepłownictwie geotermalnym i w innych tzw. bezpośrednich zastosowaniach można korzystać w Polsce. Począwszy od 2016 r., zrealizowano już i także obecnie jest w trakcie realizacji kilka projektów „geotermalnych” z udziałem zespołów z obu krajów w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koncentrują się one na ciepłownictwie, efektywnym wykorzystywaniu tego ekologicznego źródła i na szkoleniach z tego zakresu. Mamy nadzieję, że dzięki m.in. aktywności ambasady Islandii w Polsce, przy udziale ambasady Polski na Islandii oraz z innymi podmiotami z obu krajów ta współpraca uzyska nowy impuls, rozwinie się na większą skalę, także z uwagi na wielorakie szczególne uwarunkowania energetyczne i gospodarcze, których od niemal roku doświadczamy.

Jak duże są zasoby geotermalne Polski?

Mamy potencjał, zasoby, które zostały oszacowane według specjalistycznej metodyki, opartej na standardach krajowych i międzynarodowych. Wykonał to m.in. zespół Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zasoby są oszacowane w różnych kategoriach (dostępne, statyczne, dyspozycyjne, eksploatacyjne).

Całość dostępna jest w 5/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Rozmawiał: Tomasz Cukiernik
Czytaj także