Ubezpieczenie czy zabezpieczenie?
Artykuł sponsorowany

Ubezpieczenie czy zabezpieczenie?

Dodano: 
Łukasz Tymoszuk, manager ds. kluczowych klientów, Union Investment TFI
Łukasz Tymoszuk, manager ds. kluczowych klientów, Union Investment TFI
Ubezpieczenie na życie to dziś standard. Czy jeśli coś się stanie, wypłata z polisy wystarczy? A może warto odkładać pieniądze w taki sposób, by samemu mieć do nich dostęp, a jednocześnie zabezpieczyć bliskich na wszelki wypadek?

Ubezpieczenia na życie są bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak formalności często utrudniają lub przedłużają wypłatę odszkodowania. W ogólnych warunkach ubezpieczenia jest również sporo „drobnego druku" i zdarza się, że ubezpieczyciel całkowicie odmawia wypłaty świadczenia. – „Bardzo dobrym rozwiązaniem jest założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Korzystając z IKE lub IKZE, możemy odłożyć i pomnożyć środki na emeryturę, ale także zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w razie nieszczęśliwego wypadku” – radzi Łukasz Tymoszuk, manager ds. kluczowych klientów w Union Investment TFI.

Ubezpieczenie a konto emerytalne

Czym różnią się wpłaty na IKE i IKZE od składek na polisę ubezpieczeniową? - „Wszystkie pieniądze, które zostaną wpłacone na IKE i IKZE możemy wypłacić w dowolnym momencie. Składki na ubezpieczenie nie są naszą własnością i nie mamy możliwości, by je odzyskać” – mówi Łukasz Tymoszuk. W przypadku śmierci właściciela konta emerytalnego pieniądze zgromadzone na IKE lub IKZE są dziedziczone bez dodatkowych formalności. Jako właściciele konta musimy jedynie wskazać tzw. osobę uprawnioną lub większą liczbę osób uprawnionych. Ważne jest, by określić udział, jaki im przypadnie. Dzięki temu wskazane przez nas osoby otrzymają natychmiast całą kwotę w ustalonych przez nas proporcjach. Możemy to zrobić w momencie zakładania IKE czy IKZE lub później. - „Pamiętajmy także, że środki zgromadzone na IKE i IKZE są w całości dziedziczone i zwolnione z podatku od spadków i darowizn” – dodaje Łukasz Tymoszuk.


Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1 95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są stronie www.union-investment.pl. Szczegółowe zasady dokonywania wypłat transferowych regulują w szczególności: Ustawa z 20.04.2004 r. o PPE, Ustawa z 20.04.2004 o IKE oraz IKZE, oraz regulacje programów emerytalnych, w szczególności umowa zakładowa.

Artykuł został opublikowany w 45/2017 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także