Polska potrzebuje energii jądrowej
Artykuł sponsorowany

Polska potrzebuje energii jądrowej

Dodano: 1
Jakub Rybicki, Prezes Zarządu PGE
Jakub Rybicki, Prezes Zarządu PGE Źródło: Filip Bany
- Strategiczne znaczenie w bezpieczeństwie energetycznym Polski będzie miała energetyka jądrowa – przekonywał Jacek Sasin na Krynica Forum 2023. Eksperci mówili w tym kontekście o polskim atomie i jego znaczeniu dla zwrotu ku energetyce jądrowej.

W dobie stałego wzrostu zapotrzebowania na energię, zróżnicowany miks energetyczny stanowi podstawę bezpieczeństwa narodowego. Tworząc warunki do wzrostu ekonomicznego, energia musi być łatwo osiągalna i stosunkowo tania, a system jej dystrybucji odporny na zakłócenia. Eksperci na Krynica Forum 2023 mówili w tym kontekście o polskim atomie i jego znaczeniu dla zwrotu ku energetyce jądrowej.

– Udział odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym stale rośnie. W czasie naszych rządów to tempo wyraźnie przyśpieszyło w stosunku do lat poprzednich. Jednak strategiczne znaczenie w bezpieczeństwie energetycznym będzie miała energetyka jądrowa. (...) My odrzucamy te ideologie, które słychać dzisiaj w Europie. Ideologie, które mówią, że Europa może wyprodukować dla siebie odpowiednią ilość energii, odchodząc od węgla, gazu i atomu. Uważamy, że to jest polityka marzycielska. – przekonywał Minister Sasin.

Szef MAP mówił podczas Krynica Forum 2023, że ochrona klimatu i środowiska pozostaje wielkim wyzwaniem, któremu musimy sprostać, dlatego Polska przyjmuje politykę zmierzającą do zeroemisyjności, która ma skutecznie inicjować i przeprowadzać transformację energetyczną. Przypomniał, że posiadając wstępny raport lokalizacyjny, w zeszłym miesiącu złożono do ministra klimatu wniosek o wydanie decyzji zasadniczej, stanowiący zgodę polskiego rządu na rozpoczęcie dalszych formalnych kroków.

Współpraca PGE PAK i KHNP - dwa reaktory

W ramach wspólnego przedsięwzięcia PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP mają powstać dwa reaktory APR 1400. Uruchomienie pierwszego z nich zaplanowano na 2035 r. Razem mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, co stanowi ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.

– Energii jądrowej potrzebuje nie tylko polska energetyka, ale cały system energetyczny Unii Europejskiej. Energetyka jądrowa jest stabilnym, czystym i tanim źródłem energii dla odbiorców zarówno indywidualnych jak i przemysłowych. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, musimy odchodzić od CO2. My jako kraj sowicie obdarzony węglem będziemy zastępować ten nasz surowiec sukcesywnie do 2049 roku, ale w związku z tym, że inwestycje w energetykę jądrową są czasochłonne, bardzo wymagające pod względem projektowym i kosztowne, to już teraz ścigamy się z czasem, żeby zgodnie z wymaganiami polskiego systemu energetycznego przedstawić naszym odbiorcom odpowiedni wolumen gigawatów - mówił "Do Rzeczy" na Krynica Forum 2023 Jakub Rybicki, prezes PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Wyjaśnił, że PGE liczy na powstanie elektrowni jądrowej składającej się z dwóch reaktorów o mocy 2,8 GW w obrębie powiatu konińskiego. Będzie to elektrownia w technologii APR-1400. – To technologia koreańska, która z sukcesem funkcjonuje już w Korei, w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Liczymy, że w 2035 roku popłynie pierwszy prąd, a w okolicach 2040 już dwa reaktory będą w pełni eksploatowane przez naszą spółkę – zapowiedział.

Odnosząc się do planów na przyszłość Rybicki wskazał, że do końca roku PGE planuje zawrzeć umowę o studium wykonalności pomiędzy spółką polską zawiązaną między PGE a ZE PAK, a koreańską KHNP, partnerem technologicznym. – Jest to dla nas istotne i z perspektywy projektu bardzo korzystne, aby podmiot, który będzie budował elektrowni jądrową, uczestniczył w projekcie od samego początku badań. Będzie dysponował wiedzą dotyczącą tego, jak my je prowadziliśmy, na jakich zasadach i w oparciu o jakie standardy. Dzięki temu później, na etapie budowy, będziemy już mieli oszczędności. Dodatkowo w przyszłym roku chcemy rozpocząć dialog z polskim rządem jeżeli chodzi o ewentualny system wsparcia i odbioru energii jądrowej z naszej elektrowni – wyjaśnił prezes PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Krynica Forum 2023. Co dla Polski oznacza zwrot ku energetyce jądrowej?

Odnosząc się do kwestii wyzwań, jakie stoją przed polskim atomem, a także do aktualnego etapu prac, prezes Rybicki wyjaśnił, że PGE nie zakłada optymistycznego harmonogramu, lecz realny. – Zobowiązaliśmy się, że pierwszy prąd popłynie w 2035 roku – wskazał.

Źródło: PGE
Czytaj także