IX Forum Energetyczne. Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?

IX Forum Energetyczne. Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?

Dodano:   /  Zmieniono: 
 

Kryzys na Ukrainie uświadomił członkom Unii Europejskiej, że zagrożenia zewnętrzne mogą skutecznie ograniczać jej rozwój oraz sprawił, że możliwe było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Daje to nadzieję na skuteczne wprowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która uczyni Unię odporną na naciski zewnętrzne. Dotychczas różnice w partykularnych interesach oraz działania lobby ekologiczno-klimatycznego skutecznie opóźniały jej wprowadzenie. Być może w nowej sytuacji politycznej uda się wreszcie zbudować mechanizm solidarności na wypadek przerwania dostaw surowców, poprawić finansowanie niezbędnej do tego infrastruktury, zintensyfikuje poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, uzna ponownie węgiel za pełnoprawne źródło energii oraz wprowadzi politykę wspólnych zakupów energii. W sesji plenarnej zatytułowanej „Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?” otwierającej obrady IX Forum Energetycznego w Karpaczu swój udział zapowiedzieli:  Christopher Huhne - Prezes ds. Europy, Zilkha Biomass Energy, Wielka Brytania,  Selim Kuneralp,  Zastępca Sekretarza Generalnego , Sekretariat Karty Energetycznej, Turcja, Marcin Moskalewicz , Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń S.A., Søren Mouritsen, Prezes, ROMO Wind, Szwajcaria,  Herbert Wirth - Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.. Sesję poprowadzi  Bogusław Chrabota,  Redaktor Naczelny dziennika ” Rzeczpospolita” .

IX Forum Energetyczne w Karpaczu odbywa się w dniach od 22 do 24 stycznia. To największa  w Europie Środkowej konferencja  skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się problematyką energetyczną. W trakcie Forum zaplanowano ponad 30 paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych i prezentacji.   

Wprowadzeniem do dyskusji na Forum jest prezentacja raportu „Ocena aktualnych trendów i celów w perspektywie roku 2030. Kluczowe wskaźniki energetyczne UE.” opracowanego przez francuska firmę badawczą Enerdata, której dokona  jej prezes Pascal Charriau.

Realizacja unijnej polityki klimatyczno-energrtycznej jest ściśle powiązana z szansami na ustanowienie nowego, ogólnoświatowego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu w ramach ambitnej polityki UE europejska gospodarka i energetyka będą bezpieczne i konkurencyjne. Przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowe dla projektu reindustrializacji Europy, nie będzie jednak możliwe bez nakładów z unijnego budżetu i instrumentów finansowych przeznaczonych na innowacyjne rozwiązania. W panelu dyskusyjnym „Europejski Pakiet Klimatyczny 2030 i jego wpływ na przemysł w UE” będą o tym rozmawiać: 

Peter Olajos - Wiceprzewodniczący, SME Europe, Węgry,  Matteo Mazzoni - Analityk Rynku, NE Nomisma Energia , Włochy,  Hans-Joachim Reck- Prezes, Stowarzyszenie Lokalnych i Regionalnych Przedsiębiorstw (VKU), Niemcy  Oskar Waluśkiewicz - Adwokat, Senior associate , Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k. , oraz Kevin Welch - Dyrektor ds. Strategii, Innowacji i Odpowiedzialności Środowiskowej, GDF SUEZ, Belgia.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – czyli kwotą ponad 31 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Jak wynika z projektu Umowy Partnerstwa, w celu zmniejszenia emisyjność gospodarki (CO2), w ramach tych środków będą wspierane m.in. działania zwiększające energetyczną gospodarki, w szczególności: efektywne wykorzystanie energii (budynki publiczne i mieszkalne, przedsiębiorcy, infrastruktura komunalna), efektywny przesył (smart grid, sieci ciepłownicze), efektywne wytwarzanie (kogeneracja). Problematykę tę podczas  prezentacji „Regionalne programy operacyjne a energetyka w perspektywie finansowej 2014 – 2020” przedstawi Marceli Niezgoda ,  Podsekretarz Stanu  w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Partnerami tegorocznego Forum Energetycznego są największe firmy tego sektora w tym m.in. Grupa Energa, będąca jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją pod względem udziału energii odnawialnej w produkcji własnej oraz  Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. (PERN), KGHM Polska Miedź S.A.,  CJR Wind oraz Baker & McKenzie Krzyżowski  sp. k.  Wśród partnerów medialnych Forum są m.in.: Rzeczpospolita, Onet.pl, , Wprost, Do Rzeczy oraz agencje prasowe, PAP, ITAR-TASS i Ukrinform.  Głównym partnerem Forum jest Województwo Dolnośląskie a Miastem Gospodarzem – Karpacz.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

Czytaj także