Porażka KO po 100 dniach rządów. Które ze "100 konkretów" udało się Tuskowi zrealizować?

Porażka KO po 100 dniach rządów. Które ze "100 konkretów" udało się Tuskowi zrealizować?

Dodano: 
Donald Tusk, premier
Donald Tusk, premier Źródło: Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu
Donald Tusk obiecywał realizację "100 konkretów" w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu władzy. 100 dni minęło, a rząd spełnił... 13 obietnic.

Mija 100 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. We wrześniu, pod koniec kampanii wyborczej, Tusk ogłosił na konwencji KO "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" – lider Platformy Obywatelskiej zarzekał się wówczas, że wszystkie konkrety będą zrealizowane na czas, jeżeli Polacy mu zaufają.

Ostatecznie w ciągu 100 dni Tuskowi udało się zrealizować zaledwie 13 konkretów. Do tego rząd zajął się wdrażaniem 5 kolejnych, które przy dobrej woli można uznać za częściowo realizowane.

Poniżej prezentujemy listę osiągnięć rządu posegregowanych na 21 kategorii.

RODZINA – 2 konkrety zrealizowane

1. "Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500 mln zł – tak by pary, które chcą mieć dzieci, miały dostęp do najnowocześniejszych metod" – ZREALIZOWANE

2. "Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu "Aktywna mama" wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. babciowe" – NIEZREALIZOWANE

3. "Natychmiast przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej" – ZREALIZOWANE

4. "Wprowadzimy obligacje antyinflacyjne poprzez zmianę w ustawie o NBP (gotowy projekt ustawy). Oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją od pierwszego dnia" – NIEZREALIZOWANE

5. "Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich" – NIEZREALIZOWANE

MŁODZI – 2 konkrety zrealizowane

6. Wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych – NIEZREALIZOWANE

7. Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania – NIEZREALIZOWANE

8. Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – ZREALIZOWANE

9. Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem – ZREALIZOWANE.

SENIORZY – 0 zrealizowanych konkretów

10. Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. – NIEZREALIZOWANE

11. Emerytura do 5000zł brutto – bez podatku – NIEZREALIZOWANE

12. Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej – NIEZREALIZOWANE

13. Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi – NIEZREALIZOWANE

14. "Zamrozimy" ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r. – ZREALIZOWANE.

KOBIETY – 0 zrealizowanych konkretów

15. Aborcja do 12. tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety – NIEZREALIZOWANE

16. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie – NIEZREALIZOWANE

17. Zapewnimy pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych – NIEZREALIZOWANE

18. Zapewnimy dostęp do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty – NIEZREALIZOWANE

PRZEDSIĘBIORCY – 2 zrealizowane konkrety

19. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT) – NIEZREALIZOWANE

20. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku – ZREALIZOWANE

21. Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne – NIEZREALIZOWANE

22. Wprowadzimy "Urlop dla przedsiębiorców": jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej – NIEZREALIZOWANE

23. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych – NIEZREALIZOWANE

24. Pomożemy mikroprzedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS – NIEZREALIZOWANE

25. Ograniczymy czas kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli – NIEZREALIZOWANE

26. Obniżymy VAT dla sektora "beauty" do 8 proc. – ZREALIZOWANE

ZDROWIE – 0 zrealizowanych konkretów

27. Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (SMS-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki – NIEZREALIZOWANE

28. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych – NIEZREALIZOWANE

29. Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych – NIEZREALIZOWANE

EDUKACJA – 3 konkrety zrealizowano częściowo

30. Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzaniu tematów –  CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE

(brak systemu rewaloryzacji, nie przywrócono autonomii prestiżu zawodu, nie zmniejszono biurokracji, wprowadzono podwyżki, ale część środowiska nauczycielskiego twierdzi, że została oszukana)

31. Odpolitycznimy szkoły. Natychmiast wycofamy przedmiot HiT. Wprowadzimy praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe i podręczniki, tworzone i zatwierdzane przez ekspertów i nauczycieli praktyków w Komisji Edukacji Narodowej, a nie przez polityków – NIEZREALIZOWANE

32. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków – w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersje elektroniczną – NIEZREALIZOWANE

33. W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczniemy proces przechodzenia polskiej edukacji na system 1 zmianowy. Od 1 września 2025 wszystkie polskie szkoły podstawowe będą działały w takim systemie- NIEZREALIZOWANE

34. Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu- NIEZREALIZOWANE

35. Wzmocnimy autonomię uczelni i zabezpieczymy apolityczność szkół wyższych poprzez zwiększenie finansowania nauki i poprawę transparentności wydatkowanych środków – NIEZREALIZOWANE

36. Uzdrowimy mechanizmy ewaluacji nauki. Zweryfikujemy wykaz czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki – NIEZREALIZOWANE

POLITYKA SPOŁECZNA – 0 zrealizowanych konkretów

37. Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000 zł – NIEZREALIZOWANE

38. Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł – NIEZREALIZOWANE

39. Zlikwidujemy tzw. pułapkę rentową: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty – NIEZREALIZOWANE

40. Odciążymy pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzimy Bon Opiekuńczy w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów – NIEZREALIZOWANE

41. Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje – NIEZREALIZOWANE

42. Złożymy gotowy projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia – NIEZREALIZOWANE

PODATKI – 0 zrealizowanych konkretów

43. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów – NIEZREALIZOWANE

44. Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku) – NIEZREALIZOWANE

45. Wprowadzimy 0 proc. VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków – NIEZREALIZOWANE

MIESZKANIA – 0 zrealizowanych konkretów

46. Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą – NIEZREALIZOWANE

47. Przeznaczymy 10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz przeznaczymy 3 mld złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych – NIEZREALIZOWANE

ENERGETYKA – 0 zrealizowanych konkretów

48. Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę – NIEZREALIZOWANE

49. Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd – NIEZREALIZOWANE

50. Złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5 proc. przychodów ze sprzedaży energii – NIEZREALIZOWANE

51. Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania – NIEZREALIZOWANE

UNIA EUROPEJSKA – 2 konkrety zrealizowane

52. Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych – ZREALIZOWANE

53. Wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach UE – ZREALIZOWANE

54. Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski i dalej UE – NIEZREALIZOWANE

55. Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów – NIEZREALIZOWANE

ŚRODOWISKO – 1 konkret zrealizowany

56. Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne – ZREALIZOWANE

57. Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przetwórcom – NIEZREALIZOWANE

58. Zapewnimy społeczny nadzór nad lasami i możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu – NIEZREALIZOWANE

59. Rozliczymy partyjnych namiestników PiS za prowadzoną przez ostatnie 8 lat rabunkową gospodarkę leśną – NIEZREALIZOWANE

60. Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości. Zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. Wdrożymy program rewitalizacji rzeki "Czysta Odra" – NIEZREALIZOWANE

61. Skończymy z nielegalnym importem śmieci do Polski. Za rządów PiS Polska stała się śmietniskiem Europy. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia – NIEZREALIZOWANE

62. Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie – NIEZREALIZOWANE

63. Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje "miejskiego ogrodnika", odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne – NIEZREALIZOWANE

ŚWIECKIE PAŃSTWO – 1 konkret zrealizowany

64. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny – NIEZREALIZOWANE

65. Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych – ZREALIZOWANE

66. Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji – NIEZREALIZOWANE

67. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli – NIEZREALIZOWANE

ROLNICTWO – 0 zrealizowanych konkretów

68. Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach – NIEZREALIZOWANE

69. Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście – NIEZREALIZOWANE

70. Przedstawimy projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku – NIEZREALIZOWANE

71. Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji – NIEZREALIZOWANE

72. Wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi – NIEZREALIZOWANE

73. Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła – NIEZREALIZOWANE

74. Zapewnimy czystą i tanią wodę do produkcji rolnej – postawimy na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Rolnik ma prawo skorzystać z wody, która spadnie na jego grunt – NIEZREALIZOWANE

ROZLICZENIE RZĄDÓW PIS – 1 konkret zrealizowany, 1 zrealizowany częściowo

75. Łamanie Konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu:

 • Andrzeja Dudę – za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm VII kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy,
 • Mateusza Morawieckiego – za wydanie decyzji polecającej Poczcie Polskiej przeprowadzenie nielegalnych wyborów kopertowych, Jacka Sasina – za bezprawne wydanie 70 mln zł na wybory kopertowe,
 • Zbigniewa Ziobro – za wykorzystywanie do celów partyjnych środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości,
 • Adama Glapińskiego – za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną,
 • Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, obu za zniszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za naruszenie art. 213. ust. 1 Konstytucji, a także art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz art. 231 Kodeksu karnego).

NIEZREALIZOWANE

76. Złożymy wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób:

 • Jarosława Kaczyńskiego – za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa,
 • Łukasza Szumowskiego – za miliony wydane na niesprawne respiratory,
 • Janusza Cieszyńskiego – za współudział w aferze respiratorowej,
 • Antoniego Macierewicza – za ukrywanie wyników badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Smoleńsku, za zniszczenie polskiego kontrwywiadu i działania na rzecz Rosji,
 • Odpowiedzialnych za bezprawny zakup i inwigilowanie obywateli Pegasusem,
 • Hejterów, którzy wykorzystywali informacje pozyskane z ministerstwa sprawiedliwości do szkalowania niezależnych sędziów,
 • Odpowiedzialnych za zmarnowanie miliardów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce,
 • Prokuratorów usiłujących uchylić immunitet i wszczynających bezpodstawne postępowania karne przeciwko niezawisłym sędziom za wydawane przez nich orzeczenia,
 • Policjantów, którzy pobili kobiety protestujące przeciwko barbarzyńskiemu orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji, Komendanta Jarosława Szymczyka za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji,
 • Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 231 i art. 296 § 2 Kodeksu karnego),
 • Jacka Kurskiego za niszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 43, art. 44 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo prasowe, art. 231 Kodeksu karnego),
 • Adama Niedzielskiego – za wykorzystywanie do celów politycznych danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach medycznych prowadzonych w resorcie zdrowia.

NIEZREALIZOWANE

77. Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej

CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE
(Daniel Obajtek stracił funkcję prezesa Orlenu, a 
prokuratura wszczęła śledztwo w dwóch sprawach związanych z fuzją Orlenu z Lotosem)

78. Odzyskamy publiczne środki od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników. Kontrola obejmie każdy resort, szczebel, instytucję. Ujawnimy nieprawidłowości i wskażemy odpowiedzialnych za korupcję, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień – NIEZREALIZOWANE

79. Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski – ZREALIZOWANE

80. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne – NIEZREALIZOWANE

81.Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem – NIEZREALIZOWANE

82. Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 mld zł z TVP na leczenie raka. Rada Mediów Narodowych nie została zlikwidowane – NIEZREALIZOWANE.

83. Zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut De Republica i 14 innych powołanych przez PiS agencji i instytutów, które są przechowalnią pisowskich aparatczyków. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów – NIEZREALIZOWANA

84. Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie – NIEZREALIZOWANE

PRAWORZĄDNOŚĆ – 1 konkret zrealizowany częściowo

85. Zlikwidujemy neoKRS i utworzymy Krajową Radę Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją. Nielegalni sędziowie dublerzy zostaną odsunięci od orzekania. Osądzimy tych, którzy sprzeniewierzyli się sędziowskiemu ślubowaniu – NIEZREALIZOWANE

86. Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie – ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO

(Rząd nie rozdzielił funkcji ministra i prokuratora, jednak Polska dołączyła do Prokuratury Europejskiej).

BEZPIECZEŃSTWO – 1 konkret zrealizowany częściowo

87. Rozliczymy Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny na przykład wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych do tłumienia zgromadzeń w tym strajków kobiet oraz innych działań, na polityczne zlecenie, wymierzonych w opozycję – ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO

(Jarosław Szymczyk został pozbawiony funkcji Komendanta Głównego Policji, nie usłyszał jednak żadnych zarzutów).

88. Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń: kierowania sił i środków policyjnych do partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków, "śledzenia" przez patrole umundurowane i operacyjne działaczy i polityków opozycji – NIEZREALIZOWANE

OBRONA NARODOWA – 0 zrealizowanych konkretów

89. Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby – NIEZREALIZOWANE

90. Przeprowadzimy kontrolę procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Stworzymy białą księgę dokumentującą wszystkie decyzje pociągające znaczne skutki finansowe, szczególnie poza procedurami przetargowymi i rozliczymy nieprawidłowości – NIEZREALIZOWANE

91. W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej – NIEZREALIZOWANE

92. Wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce, a nie politykom. Wprowadzimy zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych – NIEZREALIZOWANE

93. Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba – NIEZREALIZOWANE

94. Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy "policję ministra Kamińskiego" w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW – NIEZREALIZOWANE

95. Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa – NIEZREALIZOWANE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – 1 konkret zrealizowany częściowo

96. Skończymy z przekazywaniem środków organizacjom nacjonalistycznym. Wzmocnimy system ekspercki, a politycy nie będą już rozdawać dotacji wg własnych preferencji – ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO

(Ciężko uznać, co Tusk miał na myśli mówiąc o "organizacjach nacjonalistycznych", nie ma nadal systemu eksperckiego).

97. Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych, tworząc system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej – NIEZREALIZOWANE.

KULTURA – 1 konkret zrealizowany

98. Wprowadzimy ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy. Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny – NIEZREALIZOWANE

99. Zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę: cenzurę ekonomiczną, czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy, cenzurę personalną czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy – NIEZREALIZOWANE

100. Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków – ZREALIZOWANE.

Czytaj też:
Polacy ocenili 100 dni rządu. Tusk ma problem
Czytaj też:
100 dni rządów Tuska. Więcej Polaków jest zadowolonych, niż rozczarowanych

Źródło: RMF 24 / DoRzeczy.pl, Onet, Interia
Czytaj także