Resort kultury: Wszystkie media publiczne skutecznie postawione w stan likwidacji

Resort kultury: Wszystkie media publiczne skutecznie postawione w stan likwidacji

Dodano: 
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz Źródło:PAP / Radek Pietruszka
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało komunikat dot. likwidacji mediów publicznych.

MKiDN przekonuje, że kwestia likwidacji mediów publicznych jest jasna. "Celem rozwiania wątpliwości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako reprezentant Skarbu Państwa uprzejmie wyjaśnia, że wszystkie spółki mediów publicznych oraz Polska Agencja Prasowa, zostały skutecznie postawione w stan likwidacji, co jest potwierdzone wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynymi organami uprawnionymi do reprezentacji ww. spółek są likwidatorzy, którzy w odniesieniu do wszystkich 20 spółek zostali ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS. Postanowienie referendarza sądowego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji dotyczy jedynie rady nadzorczej. Zostało ono skutecznie zaskarżone do sądu, w konsekwencji czego straciło swoją moc do czasu finalnego rozstrzygnięcia przez skład sędziowski. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki są ważne i obowiązujące do czasu ewentualnego prawomocnego uznania ich nieważności przez sąd. Dlatego Rada Nadzorcza PAP S.A. w likwidacji powołana 19 grudnia 2023 roku działa w pełni legalnie i wykonuje na co dzień swoje obowiązki. Podobnie jak likwidator Spółki, pan Marek Błoński" – czytamy w komunikacie.

Dodano, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 18 kwietnia 2024 roku wydał 3 ważne orzeczenia w sprawie TVP S.A. w likwidacji. "Umorzył bowiem postępowania w sprawie wniosków panów Macieja Łopińskiego, Michała Adamczyka i Tomasza Owsińskiego o ich wpis do KRS jako członków zarządu TVP, uznając że wobec skutecznego otwarcia likwidacji i wpisania pana Daniela Gorgosza jako likwidatora Spółki, wszelki spór korporacyjny został zakończony" – wskazuje resort Bartłomieja Sienkiewicza.

Neo-TVP pozywa Telewizję Republika

26 marca władze przejętej przez ludzi ministra Bartłomieja Sienkiewicza TVP złożyły pozew o ochronę praw autorskich i pokrewnych przeciwko Telewizji Republika. Wzywali do "zaniechania dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji #Jedziemy, zapłaty odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenia oraz zapłaty zadośćuczynienia na cel społeczny".

Sprawa trafiła do XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie. Procesu jednak nie będzie. Na posiedzeniu niejawnym sędzia wydała zarządzenia, które kończy sprawę – informuje TV Republika. "Pozew został – na podstawie art. 130[1] Kodeksu postępowania cywilnego, zwrócony jego autorom. (...) Sąd bowiem stwierdził, że powództwo wytoczono nieprawidłowo w ten sposób, że... błędnie oznaczono stronę powodową. Sąd – powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2024 r. – wskazał, że nie ma takiego podmiotu jak 'TVP w likwidacji', a jest jedynie 'TVP'" – czytamy.

Czytaj też:
Ujawniono zarobki szefów kanałów TVP
Czytaj też:
Prezenter telewizyjny: Co drugi minister edukacji dzwoni z propozycją

Źródło: MKiDN
Czytaj także