"Sprawa najważniejsza z ważnych". Co obóz narodowy myślał o Ukraińcach?

"Sprawa najważniejsza z ważnych". Co obóz narodowy myślał o Ukraińcach?

Dodano: 
"Sprawa najważniejsza z ważnych". Co obóz narodowy myślał o Ukraińcach?
"Sprawa najważniejsza z ważnych". Co obóz narodowy myślał o Ukraińcach? Źródło: DoRzeczy.pl
Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się publikacja „Sprawa najważniejsza z ważnych. «Młodzi» obozu narodowego wobec kwestii ukraińskiej 1932–1944” autorstwa Jakuba Siemiątkowskiego.

Na 320 stronach monografii poznajemy stanowisko głównych przedstawicieli młodego pokolenia ruchu narodowego wobec zagadnienia ukraińskiego – spraw ukraińskiej tożsamości narodowej oraz perspektyw powstania ukraińskiej państwowości.

Pracę rozpoczyna opis genezy środowiska „młodych” oraz charakterystyka stanowiska narodowych demokratów wobec kwestii ukraińskiej przed rokiem 1932 r. Rdzeń monografii składa się z dwóch części. W pierwszej autor analizuje poglądy nieprzejednanych przeciwników ukraińskich dążeń niepodległościowych, uznających zamieszkujących południowo-wschodnie województwa RP Ukraińców za odłam narodu polskiego (m.in. Jędrzej Giertych, Tadeusz Gluziński, środowiska NOW i NSZ w czasie II wojny światowej). W drugiej części autor opisuje myśl tych narodowców, którzy próbowali dokonać redefinicji dotychczasowych założeń, dopuszczając różne formy porozumienia ze środowiskami ukraińskimi (m.in. Stanisław Piasecki, Karol Stefan Frycz, Wojciech Wasiutyński, Adam Doboszyński, środowisko Konfederacji Narodu). Całość kończy podsumowanie oraz próba oceny przedstawionych stanowisk.

– Zarówno samo postawienie tematu, jak i jego analiza oraz interpretacja, zdradzają dużą intelektualną dojrzałość autora. Bardzo ciekawa jest dokonana przez autora analiza przyczyn uporczywego trwania znacznej części obozu narodowego przy tezie o nieistnieniu narodu ukraińskiego. Równie wnikliwa jest krytyka postawy zwolenników Imperium Słowiańskiego. Warto zwrócić uwagę, że autor – choć cechuje się sporą empatią wobec opisywanego przez siebie stanowiska „młodych” – nie ulega pokusie pisania apologetycznego, zachowując stale krytycyzm właściwy opracowaniu naukowemu – wskazuje prof. Paweł Skibiński w recenzji wydawniczej publikacji.

– Zaletą recenzowanej monografii jest ukazanie poglądów poszczególnych publicystów w całej złożoności, a także – tam, gdzie to było konieczne – z uwzględnieniem ich ewolucji w czasie. Jakub Siemiątkowski podchodzi do analizowanych przez siebie źródeł krytycznie, potrafi je poprawnie zinterpretować i osadzić w odpowiednim kontekście historycznym. Prowadzi swoją narrację sine ira et studio, nie epatuje czytelnika własnymi sympatiami politycznymi (choć też ich nie ukrywa), odnosi się z szacunkiem do ukraińskich aspiracji niepodległościowych, potrafi spojrzeć z dystansem na spory ideowe sprzed wielu dziesięcioleci, co nie zawsze jest niestety normą wśród polskich historyków – pisze dr hab. Piotr M. Majewski, prof. UW.

Książka trafiła już do dystrybucji. Jest dostępna w wiodących księgarniach internetowych.

Czytaj też:
Lisicki: Dmowski to nauczyciel polskości. Ziemkiewicz: Dlaczego nie chcemy go słuchać?
Czytaj też:
Narodowa Demokracja - co tak naprawdę postulowała klasyczna endecja?
Czytaj też:
Klasyczna Narodowa Demokracja. Polskość to wybór

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także