#34HDR: Najdzielniejsi z dzielnych. Virtuti Militarii
Czytaj także