Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi. Liroy-Marzec interweniuje u Ziobry
  • Anna M. PiotrowskaAutor:Anna M. Piotrowska

Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi. Liroy-Marzec interweniuje u Ziobry

Dodano: 114
Piotr Liroy-Marzec
Piotr Liroy-Marzec / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
W moim przekonaniu wydawanie nieletniej obywatelki polskiej do całkowicie jej obcego kulturowo kraju, w którym nigdy nie zamieszkiwała i całkowite odcinanie dziecka od kontaktu z matką stoi w rażącej sprzeczności z zasadami sprawiedliwości i dobra dziecka - podkreśla poseł Piotr Liroy-Marzec. Polityk zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego ws. ośmioletniej dziewczynki, którą sąd nakazał oddać ojcu Marokańczykowi.

W skierowanym do Zbigniewa Ziobry piśmie Piotr Liroy-Marzec stwierdza, iż z analizy powszechnie dostępnych informacji wynika, że automatyczne zastosowanie przez sąd przepisów Konwencji Haskiej budzi poważne wątpliwości. "Uzasadnienie kontrowersyjnego wyroku wydaje się nie uwzględniać oczywistych faktów" – wskazuje polityk.

Wydanie nieletniej obywateli Rzeczypospolitej w ręce ojca nie zakończy się bowiem jej zamieszkaniem we Włoszech, lecz umożliwi wywiezienie do Maroko, gdzie zamieszkuje rodzina ojca. Spowoduje to całkowitą utratę przez państwo polskie jakiejkolwiek możliwości wypełnienia wobec tego dziecka obowiązków wynikających z konstytucji i ustaw. Z chwilą wywiezienia dziecka do Maroko nie będzie możliwe zapewnienie jego dobrobytu, edukacji, zdrowia a nawet życia i uzyskanie jakichkolwiek informacji o dalszych losach dziecka – podkreśla kandydat na prezydenta Kielc. Liroy-Marzec dodaje, iż matka dziewczynki straci jakąkolwiek możliwość opieki oraz kontaktu z córką. Tymczasem w sytuacji pozostania dziecka w Polsce, państwo polskie może zapewnić ojcu kontakt z córką i wykonywanie władzy rodzicielskiej – pisze polityk.

"To sprzeczne z zasadami sprawiedliwości i dobra dziecka"

Poseł wyraża przekonanie, iż wydawanie nieletniej obywatelki polskiej do całkowicie jej obcego kulturowo kraju, w którym nigdy nie zamieszkiwała i całkowite odcinanie dziecka od kontaktu z matką stoi w rażącej sprzeczności z zasadami sprawiedliwości i dobra dziecka.

W dalszej części swojego pisma do ministra sprawiedliwości Liroy-Marzec przypomina o ustawie o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku, którą wprowadzona została instytucja skargi nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona (art. 89 § 1), jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej kiedy orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – przypomina poseł i przekonuje, że w przedmiotowej sprawie wszystkie przesłanki zostały spełnione. "Dlatego wnoszę o niezwłoczne złożenie przez Pana, jako Prokuratora Generalnego, skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego" – podkreśla.

Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi

Dziecko Katarzyny N., ośmioletnia Yasmin, urodziła się we Włoszech ze związku Polki z mieszkającym tam Marokańczykiem, Mohamedem S. Po kilku latach kobieta postanowiła uciec do Polski razem z córką i jej przyrodnim rodzeństwem. Polka argumentowała, że jej były partner stał się zagrożeniem dla niej i dzieci. Ojciec zwrócił się do polskiego wymiaru sprawiedliwości o wydanie córki. Najpierw sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Brzegu, który przychylił się do argumentacji Marokańczyka. We wtorek postanowienie utrzymał Sąd Okręgowy w Opolu. Jak informował w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" rzecznik opolskiego sądu, decyzją sądu okręgowego dziecko powinno zostać wydane ojcu. Jest to postanowienie prawomocne i nie podlega zażaleniu.

Czytaj też:
Sąd nakazał Polce oddać córkę Marokańczykowi

Źródło: DoRzeczy.pl
 114
Czytaj także