Spada liczba bezrobotnych. To najlepszy wynik od 28 lat

Spada liczba bezrobotnych. To najlepszy wynik od 28 lat

Dodano: 
Urząd Pracy
Urząd Pracy Źródło: PAP / Wojciech Pacewicz
Prawie dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie – to sytuacja na rynku pracy w październiku.

Ze statystyk resortu wynika, że w październiku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie, ale jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,6 proc. Oznacza to spadek o 0,9 pkt. procentowego (rok do roku).

Analitycy ministerstwa podkreślają, że począwszy od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski. Październikowa dane są więc najlepsze od 28 lat.

Bezrobocie w kraju

Najlepsza sytuacja jest w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 3,1 proc. Z kolei najwyższe wskaźniki odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Sytuacja poprawia się za to w dziesięciu regionach, gdzie w październiku spadek stopy bezrobocia odnotowano w granicach od 0,1 do 0,2 pkt. procentowego.

Najsilniej wskaźnik bezrobocia spadł w województwie świętokrzyskim, które było również województwem o jednym z najsilniejszych spadku liczby bezrobotnych. Jedynie w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia.

Z danych ministerstwa wynika, że na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 938,5 tys. osób. To o 8,9 tys. osób mniej niż przed miesiącem, ale już 131 tys. mniej niż przed rokiem. Oznacza to spadek o 12,3 proc. Statystyki wskazują również, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 128 tys. wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do września 2018 roku liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 9,4 tys., czyli o 7,9 proc.

Źródło: MRiPS
Czytaj także