Gaz-System operatorem przesyłowym gazu przez 50 lat

Gaz-System operatorem przesyłowym gazu przez 50 lat

Dodano: 
gaz ziemny, rurociąg
gaz ziemny, rurociąg 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o przedłużeniu koncesji Gaz-System na przesył paliw gazowych oraz decyzję o wydłużeniu okresu wyznaczenia Spółki operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski. Nowe decyzje prezesa URE obowiązują do 2068 r.

Wnioski, na podstawie których prezes URE wydał decyzje zostały złożone przez Gaz-System w związku z potrzebą zapewnienia możliwości prowadzenia koncesjonowanej działalności przesyłowej przez następne 50 lat. Wynika ona z zaangażowania spółki w realizację projektu Baltic Pipe, obejmującego m.in. budowę międzysystemowego gazociągu podmorskiego, który połączy systemy przesyłowe Polski i Danii.

"Pozytywne decyzje prezesa URE zapewniają Spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreślił polski operator.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System to spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. Głównym jej zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Źródło: gaz-system.pl
Czytaj także