Czymże jest dziś Polska w Tobie
  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Czymże jest dziś Polska w Tobie

Dodano: 
Wacław Iwaniuk, "Portret emigranta. Wybór wierszy"
Wacław Iwaniuk, "Portret emigranta. Wybór wierszy" Źródło:Materiały prasowe
Moja półka II To, że w Polsce przez długie lata nie znaliśmy tej poezji, nie dziwi.

Jej twórca był antykomunistą i wielokrotnie w swoich wypowiedziach nie pozostawiał na tutejszym reżimie suchej nitki. Dość było tego, by na dobre zapomnieć o „żywej legendzie Drugiej Awangardy”, jaką był Wacław Iwaniuk, który zdążył zadebiutować przed wojną w kraju, ale pełny wyraz swej twórczości nadał dopiero na emigracji. Skądinąd dziwiły mnie zawoalowane przytyki pod adresem wierszy Iwaniuka, jakoby były one mało rozpoznawalne i, choć dobre, jak twierdziła Maria Danilewicz-Zielińska, „nie utrwala się w pamięci taki zespół charakterystycznych rysów jego twórczości, by można było powiedzieć, nie patrząc na podpis: »To jest wiersz Iwaniuka«”. Powiedziałbym, że jak ktoś się uprze, to i Herberta pomyli z Miłoszem.

Całość recenzji dostępna jest w 22/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także