Cerkiew unii brzeskiej

Cerkiew unii brzeskiej

Dodano: 
Jacek Komuda
Jacek Komuda Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Nieistniejąca dziś cerkiew św. Mikołaja w Brześciu, zburzona w 1840 r., to miejsce, gdzie zawarta została unia Kościoła prawosławnego i katolickiego w dawnej Rzeczypospolitej; do dziś budząca kontrowersje.

O cerkwi, która znajdowała się blisko miejsca, w którym Muchawiec rozdziela się na dwie odnogi, wiadomo niewiele. Pierwsza wzmianka to rok 1390; zapewne wzniesiona była w stylu gotyckim, potem przebudowana. Nie należy mylić jej z istniejącym obecnie i wybudowanym na zachód od niej soborem, także pod wezwaniem św. Mikołaja, który odgrywał rolę cerkwi garnizonowej. Zawarcie unii brzeskiej zmieniło historię Rzeczypospolitej. Była ona efektem kilku procesów, w najmniejszym jednak stopniu efektem wymuszenia ustępstw na prawosławnych przez katolików. Po pierwsze, cerkiew na terenach Korony i Litwy pod koniec XVI w. znajdowała się w kryzysie.

Całość dostępna jest w 39/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także