Obserwator mediówWojewództwo śląskie zmieni nazwę? RAŚ: To nie wystarczy, trzeba zmienić granice

Województwo śląskie zmieni nazwę? RAŚ: To nie wystarczy, trzeba zmienić granice

Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska
Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska / Źródło: PAP / Leszek Szymański
Dodano 152
„Województwo śląskie zamieszkują ludzie o odmiennej wrażliwości historycznej i bagażu kulturowym, ale również na co dzień zmagający się z różnymi problemami natury gospodarczej” – pisze Ruch Autonomii Śląska w oświadczeniu na temat inicjatywy zmiany nazwy województwa. Chodzi o postulat utworzenia nowego województwa – górnośląskiego.

Petycję o zmianę nazwy województwa na „śląsko-malopolskie” złożyli w Katowicach członkowie organizacji Beskidzki Dom. Wnioskujący zauważają, że około połowa ziem województwa śląskiego to tereny historycznie małopolskie.

Na petycję zareagowali działacze Ruchu Autonomii Śląska. Podkreślają, że podchodzą kompleksowo do problemu optymalnego podziału kraju na regiony. „Ewentualna realizacja podniesionego w bieżącej debacie publicznej postulatu zmiany nazwy województwa ze śląskiego na śląsko-małopolskie dowartościowałaby część mieszkańców województwa, ale nie rozwiązała przy tym żadnego z istotnych problemów”, twierdzi RAŚ. Organizacja uważa, że nowe województwo o nazwie „górnośląskie” powinno być utworzone na terenie powiatów zawierciańskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa. Inną opcją, którą przedstawiają działacze, może być włączenie wymienionych terenów do sąsiednich województw i przeprowadzenie konsultacji na pozostałych ziemiach, w których ich mieszkańcy mieliby wybrać, do którego regionu chcą przynależeć.

Jak zaznacza RAŚ, proces zmiany granic województw wymaga konsultacji ze społeczeństwem i konsensusu. „Proces reformy od początku powinien zostać rozpisany na co najmniej kilka lat, tak aby możliwa była minimalizacja jego kosztów”, proponują działacze. Przypominają, że postulat utworzenia województwa górnośląskiego podnoszą od lat. Według RAŚ, miałoby ono obejmować obszary Górnego Śląska, leżące w województwach opolskim i śląskim. „Uważamy, że takie rozwiązanie pozwoli zachować naszą wspólną pamięć historyczną, a nade wszystko umożliwi, w oparciu o wspólną tożsamość, budowę dynamicznego, nowoczesnego, europejskiego regionu” – podsumowuje RAŚ

Czytaj także:
Jaki o Karcie LGBT: W imieniu 250 tys. osób mówię, że się na to nie zgadzamy

/ Źródło: Facebook / autonomia.pl
/ zdą

Czytaj także

 152
 • ASDDSA IP
  JA wam k... zmienię granicę. To was trzeba wykopać za granicę . Czytaliśmy "Placówkę" w szkole podstawowej. Fryderyk Wielki BEZPRAWNIE rozpoczął kolonizację naszych zachodnich terenów, m in. Śląska,ZAWŁASZCZAJĄC sobie PRAWEM KADUKA NASZĄ ZIEMIĘ. WARA wam od tych terenów !! Jak się nie podoba, to droga wolna !!
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • góral żywiecki zawsze Małopolanin IP
   zamiast skupić się na sensownej propozycji zmiany nazwy województwa, to Do Rzeczy poświęca większość artykułu przemyśleniom Gorzelika. Macie Do Rzeczy interes w popieraniu tej postaci?
   Dodaj odpowiedź 4 1
     Odpowiedzi: 0
   • małoślązak IP
    RAŚ próbuje rozmyć i przykryć swoją nierealną propozycją to co zaoferowały stowarzyszenia z Małopolski. Pomysł zmiany nazwy województwa, a nie jego granic jest rozsądny i możliwy do zrealizowanie już teraz. Województwo o nazwie śląsko-małopolskie to strzał w dziesiątkę. Małopolska to wspólny mianownik da całej wschodniej części obecnego woj. śląskiego. Brawo Beskidzki Dom! Trzymamy za Was kciuki. W końcu ktoś się za to zabrał.
    Dodaj odpowiedź 3 1
      Odpowiedzi: 0
    • Szacki IP
     Żenujące.
     Dodaj odpowiedź 0 0
       Odpowiedzi: 0
     • Stowarzyszenie Beskidzki Dom IP
      Wschodnią połowę województwa śląskiego stanowi historyczna Małopolska. Należy do niej Ziemia Częstochowska, Zagłębie Dąbrowskie, Jaworzno z okolicami, Żywiecczyzna oraz wschodnia część powiatu bielskiego i samego miasta Bielska-Białej. Inne doświadczenia historyczne, mentalność, kultura i tożsamość części górnośląskiej i małopolskiej powodują, że obecne województwo śląskie pod tym względem jest w Polsce unikatowe.
      Niestety, różnorodność tego województwa nie została przez twórców reformy samorządowej uszanowana ani w jego nazewnictwie, ani w jego heraldyce. Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla świadomości elit regionalnych. Te ostatnie niezależnie od swych barw politycznych promują śląskość rozciąganą na całe województwo wbrew tożsamości mieszkańców, rzeczywistym tradycjom kulturowym i historycznym.
      Media w województwie śląskim jak również ogólnopolskie bezrefleksyjnie promują nazwę ‘Śląsk’ i przymiotnik ‘śląskie’ dla całego obszaru województwa, dołączając się do niszczącego procesu rugowania innych niż śląskie tożsamości i tradycji, często odcinając odbiorców od ich prawdziwych korzeni.
      Mając na uwadze własne tradycje regionalne i odmienne od śląskiej tożsamości, domagamy się, by:
      1. województwo śląskie zmieniło nazwę na śląsko-małopolskie,
      2. w symbolach i heraldyce tego województwa uwzględniono jego małopolską część.
      W ten sposób uszanowana i upodmiotowiona zostałaby wschodnia połowa województwa. Ponadto, mieszkańcy tej części Małopolski mogliby poczuć się współgospodarzami, a nie jak do tej pory obywatelami drugiej kategorii. Należy przy tym podkreślić, że podwójne nazewnictwo województw ma w Polsce swe tradycje (na przykład województwa kujawsko pomorskie i warmińsko-mazurskie), będąc dowodem szacunku dla różnorodnych tradycji ziem tworzących konkretne jednostki administracyjne.
      Oczekujemy podjęcia odpowiednich działań, które doprowadzą do zmiany tego nieakceptowanego przez nasze organizacje i mieszkańców małopolskiej części województwa stanu rzeczy.
      Dodaj odpowiedź 5 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także