Mazurek: Atak "Gazety Wyborczej" na członka Rady NIW to piramidalna bzdura

Mazurek: Atak "Gazety Wyborczej" na członka Rady NIW to piramidalna bzdura

Dodano: 7
Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek
Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek Źródło: PAP / Mateusz Marek
– Atak wymierzony m.in. w członka Rady NIW, niezwykle zaangażowanego w działalność obywatelską społecznika Piotra Wasilewskiego, jest kolejną odsłoną tej samej, znanej od dłuższego czasu, wojny propagandowej. Podobnie, jak poprzednie ataki, nie ma oczywiście żadnego merytorycznego uzasadnienia – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Jak skomentuje Pan ataki „Gazety Wyborczej” dotyczące działalności Narodowego Instytutu Wolności i Piotra Wasilewskiego?

Piotr Mazurek: Powołanie Narodowego Instytutu Wolności, które było głównym elementem reformy wsparcia trzeciego sektora dokonanej z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przełamało monopol finansowy wąskiej grupy organizacji pozarządowych związanych z establishmentem III RP. Do tego z roku na rok NIW ma coraz większy budżet i coraz mocniej przyczynia się do wspierania pluralizmu w polskim społeczeństwie obywatelskim. Z tych właśnie powodów jesteśmy w sposób bezwzględny atakowani przez opozycję i zaprzyjaźnione z nią media, bo to z tych środowisk wywodzili się dotychczasowi monopoliści środków rządowych, samorządowych, biznesowych i zagranicznych, jakie płynęły do polskich NGO-sów.

Najnowszy atak wymierzony m.in. w członka Rady NIW, niezwykle zaangażowanego w działalność obywatelską społecznika Piotra Wasilewskiego, jest kolejną odsłoną tej samej, znanej od dłuższego czasu, wojny propagandowej. Podobnie, jak poprzednie ataki, nie ma oczywiście żadnego merytorycznego uzasadnienia. „GW” stawia podprogowo tezę, że Piotr Wasilewski sam sobie przyznał milion złotych dotacji. To piramidalna bzdura! Po pierwsze, jako członek Rady NIW nie miał żadnego wpływu na wyniki konkursów grantowych. Po drugie, nawet gdyby członkostwo w Radzie taki wpływ dawało, to i tak trudno z niego skorzystać przed powołaniem w jej skład, a decyzje o wsparciu fundacji, w której zarządzie zasiada Wasilewski zapadały przed jego powołaniem do Rady NIW. O tym oczywiście w tekście „GW” zapomniano wspomnieć.

Jakie Pańskim zdaniem są obecnie największe wyzwania polityki młodzieżowej?

Rząd PiS, jak żaden wcześniejszy, wciela w życie przekonanie, że młodzież należy od wczesnych lat włączać w życie publiczne. Włączanie młodych w procesy decyzyjne przynosi duży pożytek zarówno dla młodych ludzi, jak i dla państwa i jest korzystne dla obu stron. Dzięki współpracy organów państwowych i samorządowych z młodym pokoleniem poprawie ulega świadomość młodzieży na temat funkcjonowania państwa, ale także zaufanie obywateli do władzy. Przez wiele lat politycy podchodzili do młodzieży instrumentalnie, jak do maskotki potrzebnej do przedwyborczych fotografii. Takie zachowanie sprawiło, że młodzi nabrali niechęci do polityki i często rezygnowali z udziału w życiu publicznym. My chcemy to zmienić poprzez pokazanie młodym ludziom, że ich głos naprawdę może mieć znaczenie. Od początku 2021 r. prowadzimy w kolejnych regionach Konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia, w których wzięło już udział prawie 4 tys. młodych osób, którzy zgłosili 2244 potrzeby i problemy oraz wypracowali 1639 rozwiązań z zakresu polityk publicznych. Tak duże liczby dowodzą, że kiedy młodzi ludzie dostaną szansę na przedstawienie swoich przemyśleń, to przejawiają ogromną chęć merytorycznej współpracy z przedstawicielami władz zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym. 23 września, po krótkiej przerwie wakacyjnej, powracamy z konsultacjami w województwie śląskim, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich młodych ludzi do zapisywania się do udziału poprzez formularz dostępny na stronie gov.pl/dla młodych i owocnej rozmowy już podczas konsultacji. Tworzymy także organy stałego, systemowego dialogu władzy z młodzieżą na wszystkich szczeblach – ustawową Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, organy doradcze przy wielu resortach i instytucjach państwowych oraz ustawowo umocowane młodzieżowe rady JST.

Jednym z postulatów, które padały podczas konsultacji jest rozwój młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Co jest celem tych instytucji?

Środowiska młodzieżowe od lat postulowały zmiany legislacyjne w tym zakresie. Odpowiadając na te głosy, z upoważnienia premiera Mateusza Morawieckiego, przygotowałem wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem rządowy projekt ustawy umocowującej na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego instytucje silnych młodzieżowych rad. Wprowadziliśmy sztywny zakres nienaruszalnych kompetencji tych ciał, które to tej pory były często marginalizowane i odgrywały rolę fasadową. My to zmieniamy, dając młodzieżowym radom prawo do m.in. inicjowania procesu uchwałodawczego, opiniowania projektów dotyczących młodzieży, współtworzenia strategii dotyczących młodego pokolenia, kierowania interpelacji do organu wykonawczego samorządu czy inicjowania własnych działań na rzecz młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wspominał Pan o zaangażowaniu w Internet Governance Forum. Czym jest to przedsięwzięcie?

Światowe Forum Zarządzania Internetem to globalna inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona wyzwaniom związanym ze zmianami technologicznymi. W tym roku organizatorem IGF po raz pierwszy jest Polska. Szczyt odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Współpracując z osobami odpowiadającymi w polskim rządzie za cyfryzację i przygotowania do IGF, zadbaliśmy o zagwarantowanie istotnej roli komponentom młodzieżowym Forum. Za nami jest już pierwszy event towarzyszący IGF, który zorganizowaliśmy – debata o etycznym wymiarze sztucznej inteligencji, w której uczestniczyło 8,5 tys. młodych osób z całego świata. Dzięki takim inicjatywom polska młodzież ma możliwość udziału w globalnych debatach na temat spraw dyskutowanych obecnie na forum międzynarodowym.

Nawiązując do tematu kolejnego panelu dyskusyjnego, w którym wziął Pan udział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jak należy budować polsko-węgierską współpracę młodzieży?

Polsko-węgierska współpraca młodzieży już rozwija się bardzo dobrze m.in. za sprawą Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który rząd powołał w 2018 roku. Celem Instytutu jest rozwijanie współpracy w przestrzeni kulturalnej, naukowej oraz tworzenia projektów innowacyjnych, które będą wspólnym wkładem w rozwój całego regionu. Istotnym elementem tej współpracy jest obszar wymiany młodzieży. Podczas Ostatniej Szkoły Liderów, w której uczestniczyło 400 młodych osób z Polski i Węgier, 25 sierpnia 2021r., zawarto wspólną deklarację zakładającą m.in. podkreślenie chrześcijańskiego dziedzictwa i wspólnych wartości, potrzebę istnienia silnej Europy i reformy UE. Jako pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, a także Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego szczególnie cenię projekty rozwijające zarówno współpracę naszej młodzieży, ale także polskich i węgierskich organizacji pozarządowych, które budują i wspierają w naszych krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego. Taką inicjatywą współpracy naszych NGO-sów jest węgiersko-polski program współpracy pozarządowej, realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. Chciałbym, aby ten projekt był rozwijany. W ramach Narodowego Instytutu Wolności uruchomiliśmy w tym roku także program wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań prowadzonych przez środowiska obywatelskie. Liczę, że również dzięki temu instrumentowi współpraca młodzieżowa na linii Polska-Węgry będzie pogłębiana.
Źródło: DoRzeczy.pl
 7
Czytaj także