Watykan: "Nie" dla ataków na elektrownie atomowe

Watykan: "Nie" dla ataków na elektrownie atomowe

Dodano: 3
Papież Franciszek
Papież Franciszek Źródło: PAP/EPA / MAURIZIO BRAMBATTI
Energia jądrowa, medycyna i obiekty badawcze nie mogą być celem ataków podczas wojny – powiedział abp Gabriele Caccia.

Arcybiskup zabrał głos podczas konferencji ONZ poświęconej przeglądowi Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, która odbywa się w Nowym Jorku od 1 do 26 sierpnia. Szef watykańskiej delegacji powtórzył stanowisko Stolicy Apostolskiej, że energia atomowa powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów pokojowych.

Stolica Apostolska przypomina, że „Protokół I Konwencji Genewskich zakazuje ataków na elektrownie jądrowe i wzywa do utrzymania ochrony obiektów cywilnych jako priorytetu w agendzie międzynarodowej, w tym ochrony obiektów jądrowych”. Obecnie na świecie działa łącznie 440 reaktorów jądrowych, co stanowi jedną piątą globalnej energii niskoemisyjnej, kluczowej dla walki ze zmianami klimatu. – W miarę jak nasz wspólny dom doświadcza skutków kryzysu środowiskowego zajęcie się problemem niedoboru żywności i wody ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zagrożenia osób na świecie. Technologia jądrowa przyczyniła się również do zrównoważonego rozwoju poprzez wspomaganie walki z rakiem, poprawę wydajności upraw, ochronę zasobów wodnych i monitorowanie zanieczyszczenia oceanów – zauważył abp Caccia.

"Ziemia, nasz dom"

Potwierdzając swoje zaangażowanie w Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), Stolica Apostolska wzywa do integralnego, a nie technokratycznego czy wyłącznego podejścia do wykorzystania technologii jądrowych: takiego, które uwzględnia, zgodnie z zaleceniami papieża Franciszka, że wszystko jest ze sobą powiązane. – Ziemia, nasz dom zaczyna coraz bardziej przypominać ogromną górę śmieci. Każdego roku produkuje się setki milionów ton odpadów, z których znaczna część nie ulega biodegradacji i jest wysoce toksyczna oraz radioaktywna. Często nie podejmuje się żadnych działań aż do momentu, gdy zdrowie ludzi zostaje nieodwracalnie naruszone – mówił szef watykańskiej delegacji.

Przedstawiciel Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku wskazał, że zadaniem jest „odbudowa środowisk dotkniętych wypadkami nuklearnymi i wydobyciem uranu, pomoc ludności cierpiącej ich skutki, uzgodnienie długoterminowych rozwiązań w zakresie składowania wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych”. – Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje otwarcie banku MAEA dla nisko wzbogaconego uranu w Kazachstanie i wzywa do większego zaangażowania w wielostronne uporządkowanie jądrowego cyklu paliwowego, aby promować, zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Franciszka, porządek światowy oparty na jedności rodziny ludzkiej, bazujący na szacunku, współpracy, solidarności i współczuciu i aby przeciwstawić logice strachu etykę odpowiedzialności – podkreślił abp Gabriele Caccia.

Źródło: KAI
 3
Czytaj także