Profil Mariana Eilego
  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Profil Mariana Eilego

Dodano: 
Książka, zdjęcie ilustracyjne
Książka, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
MOJA PÓŁKA I To już druga w ostatnim czasie książka o twórcy tygodnika „Przekrój”. W 2019 r. „»Przekrój « Eilego” opublikował Tomasz Potkaj.

Mariusz Urbanek powiada, że w zaistniałej sytuacji zastanawiał się nawet, czy kończyć swą opowieść, co jednak uczynił, a dzięki poprzedniej pozycji mógł pominąć „niektóre opisane tam wątki rodzinne i skoncentrować się na fenomenie »Przekroju« i roli Eilego w przeprowadzeniu polskiej inteligencji przez »morze czerwone «”. Owe wątki rodzinne odnoszą się głównie do żydowskości (w świetle ustaw norymberskich) założyciela i redaktora naczelnego wydawanego w Krakowie pisma, do którego lektury przez dłuższy czas zasiadać trzeba było z nożem do papieru w ręku. W końcu nosiło tytuł „Przekrój”.

Artykuł został opublikowany w 25/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także