Turcy w Przemyślu

Dodano: 
Turcy w Przemyślu
Turcy w Przemyślu Źródło: DOMENA PUBLICZNA
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej || Przywykliśmy już, że wszystkie wojny Rzeczypospolitej z Turcją toczyły się na dalekich, południowo-wschodnich kresach państwa – na Podolu, Ukrainie, w Mołdawii i na Wołoszczyźnie.

Tymczasem przynajmniej jeden raz wojska sułtana wtargnęły na ziemie, które i dziś znajdują się w granicach Polski. Mówimy o Turkach, poddanych sułtana Bajazyda II, którzy w 1498 r. złupili Przemyśl i kilka miasteczek na Rusi Czerwonej.

Wydarzenie pokazuje fresk w nawie kościoła św. Marii Magdaleny w Przemyślu przedstawiający pohańców ścinających franciszkanów przed ratuszem na rynku. Niestety, obraz, który powstał w XVIII w., jest źle datowany i opisany. Z zachowanych inskrypcji wynika, że przedstawia on najazd Wołochów księcia Stefana Wielkiego 20 lipca 1495 r., podczas gdy historycznie takiego ataku wówczas nie było.

Artykuł został opublikowany w 26/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Czytaj także