Kroplówka dla Ślązakowców
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Kroplówka dla Ślązakowców

Dodano: 
IX Marsz Autonomii Śląska zorganizowany przez Ruch Autonomii Śląska w Katowicach
IX Marsz Autonomii Śląska zorganizowany przez Ruch Autonomii Śląska w Katowicach Źródło:PAP / Marek Zimny
NA PIERWSZY OGIEŃ | W dyskusji o głosowaniu w Sejmie w sprawie godki śląskiej mówiono o wszystkim, tylko nie o najważniejszym.

Przepis Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym stanowi, że „organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka (śląskiego)”. Środki te przekazywane mogą być z budżetu jednostek samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom realizującym zadania służące zachowaniu i rozwojowi języka śląskiego. Nie ma wątpliwości, że Ruch Autonomii Śląska, Rada Języka Śląskiego czy Ślonsko Ferajna zaczną występować o dotacje.

Artykuł został opublikowany w 19/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także