Kościół bez Mszy i księży?
  • Paweł ChmielewskiAutor:Paweł Chmielewski

Kościół bez Mszy i księży?

Dodano: 
Msza święta w kościele katolickim
Msza święta w kościele katolickim Źródło:Pexels
W ramach Synodu o synodalności dochodzi do kolejnych przemian w Kościele katolickim. Tym razem dotykają tego, co najświętsze: Mszy i kapłaństwa. W niektórych diecezjach proponuje się zarzucanie sprawowania Mszy Świętej na rzecz nowej formy liturgii, prowadzonej przez świeckich. W innych wewnętrzna treść Najświętszej Ofiary zostaje zmieniona tak, by mogli w niej uczestniczyć również niekatolicy. Jeszcze gdzie indziej sugeruje się kasację Mszy w ogóle .

Chociaż na pozór wydaje się to szaleństwem, to w istocie wszystkie wzmiankowane propozycje są zakorzenione w oficjalnych dokumentach synodalnych. 22 kwietnia w jednej z parafii diecezji Modeny we Włoszech przyjęto nowatorskie postanowienie: jeżeli w niedzielę nie będzie na miejscu proboszcza, to wierni nie powinni jechać na Mszę do innego kościoła, ale wziąć sprawy w swoje ręce i sami odprawić czysto świecką liturgię słowa. Jak wytłumaczyła rada parafialna w uzasadnieniu decyzji, jest to zgodne z duchem synodalnym i będzie ukazywać głęboką wartość lokalnej wspólnoty. Na tym jednak nie koniec. W niektóre dni powszednie to świeccy mają sprawować liturgię, nawet jeżeli ksiądz będzie obecny. Wtedy kapłan powinien stanąć bezczynnie z boku i pozwolić wiernym przejąć kierowniczą rolę.

Arcybiskup Erio Castellucci, który kieruje diecezją Modeny, w specjalnym komunikacie napisał, że gorąco popiera ten kierunek zmian i uważa, że to dopiero początek: parafia ma być „pilotażem”, a to oznacza, że jeżeli rzecz się „powiedzie”, to będzie przeszczepiana również w inne miejsca.

Artykuł został opublikowany w 24/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także