Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną w Europie. Zatrważający raport

Chrześcijanie najbardziej prześladowaną grupą religijną w Europie. Zatrważający raport

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Statystyki pokazują, że ponad 340 milionów chrześcijan doświadcza wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę. Pełny stan rzeczy nie jest jednak znany właściwym organom państwowym.

Według raportu OBWE z 16 listopada co najmniej jedna czwarta wszystkich przestępstw z nienawiści zarejestrowanych w Europie w 2020 r. miała charakter antychrześcijański – co stanowi 70-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 roku. Wyznawcy Chrystusa są ponadto najczęściej atakowaną ze wszystkich grup religijnych.

Ogromny wzrost przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan

Co gorsza, rzeczywista liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan jest prawdopodobnie jeszcze wyższa.

„24 państwa zgłaszają dane o przestępstwach z nienawiści popełnionych z powodu rasizmu lub ksenofobii, 20 o grupach LGBT, 16 o antysemityzmie i 14 o incydentach przeciwko muzułmanom, ale tylko 11 krajów podaje dane o przestępstwach z nienawiści wobec chrześcijan, co oczywiście znacząco zniekształca statystyki. Co więcej, spośród 136 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dostarczyły danych opisowych, tylko 8 organizacji (!) konsekwentnie zgłaszało incydenty przeciwko chrześcijanom. Oba te ustalenia stawiają rzeczywistość sytuacji z innej perspektywy, co wskazuje, że faktyczna liczba przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Porównując liczbę incydentów z zeszłego roku do tego z tego roku, widzimy wzrost o prawie 70 proc.. Uderzające jest również to, że z 4008 opisowych przypadków [z 2020 r.] 980 to przestępstwa z nienawiści przeciwko chrześcijanom, prawie 25%, więcej niż przeciwko jakiejkolwiek innej grupie religijnej” – czytamy.

Raport OBWE pokazuje tylko część tego problemu

Rzeczywiście, podczas gdy 980 przestępstw z nienawiści miało charakter antychrześcijański, 850 było antysemickich, tylko 254 antyislamskie. Ale, jak wyjaśniono w raporcie, prawdziwe liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe z uwagi na to, że większość ataków na tle rasowym, antyislamskim lub wobec homoseksualistów jest zgłaszana, to już znacząca część przestępstw wobec chrześcijan nie.

Mimo to i pomimo tej rozbieżności do prześladowań chrześcijan dochodzi znacznie częściej, niż na jakąkolwiek inną grupę religijną.

Omawiając ustalenia raportu, szefowa Działu Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie, Madeleine Enzlberger, powiedziała: „Media i politycy nie postrzegają wzrostu nienawiści do chrześcijan w Europie jako narastającego problemu społecznego. Raport OBWE pokazuje tylko część tego problemu, ale wysyła bardzo wyraźny sygnał przeciwko obojętności i niemal modnemu biciu chrześcijan”.

W Europie jest coraz więcej ataków antychrześcijańskich

Jako „przestępstwo z nienawiści” definicja OBWE wskazuje „przestępstwo przeciwko określonej grupie lub uprzedzenie wobec określonej grupy, które służy jako motyw do popełnienia pewnych przestępstw przeciwko tej grupie” — wyjaśnia

Duńska dziennikarka Sonja Dahlmans podaje przykłady takich czynów zabronionych.

Może to być niszczenie chrześcijańskich budynków, takich jak kościoły czy szkoły, ale także chrześcijańskie symbole, takie jak krucyfiks czy figura Maryi. Może to również obejmować brutalne zbrodnie przeciwko chrześcijanom, takie jak atak na prawosławnego księdza Nikolasa Kakavelakisa we francuskim Lyonie i zabójstwo Sir Davida Amessa, konserwatywnego rzymskokatolickiego członka brytyjskiego parlamentu. Ames został zamordowany przez Somalijczyka. Wniosek jest taki, że w Europie jest coraz więcej antychrześcijańskich przestępstw z nienawiści, ale pełny stan rzeczy nie jest znany, ponieważ nie wszystko jest zgłaszane właściwym organom”.

„Ponad 340 milionów”

Narastającą agresję wobec chrześcijan potwierdzają dane organizacji monitorującej Open Doors, która corocznie wymienia 50 narodów, które najbardziej prześladują chrześcijan za wiarę.

Według statystyk z 2021 r. „ponad 340 milionów” chrześcijan „doświadcza wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę”. Stanowi to wzrost o 31 proc. w stosunku do roku 2020, kiedy „260 milionów chrześcijan doświadczyło wysokiego poziomu prześladowań.

Według danych Open Doors między 2018 a 2021 rokiem prześladowania chrześcijan na całym świecie wzrosły o prawie 60 procent.

Za ten dramatyczny wzrost nastrojów antychrześcijańskich w dużej mierze odpowiadają skrajne organizacje i bojówki lewicowe, jak m.in. Antifa, czy BLM. Jednak wg. informacji Open Doors, zdecydowana większość przestępstw wobec chrześcijan jest popełniana przez muzułmanów.

Czytaj też:
Sprawa ks. prof. Oko. Niemiecka prokuratura ściga także wydawcę pisma
Czytaj też:
„Ukryci chrześcijanie”. Prześladowania katolików w Japonii

Źródło: lifesitenews.com
Czytaj także